Brug funktionssiden Forbindelsesstrenge til at administrere en liste over forbindelsesstrenge, der generelt benyttes af programmer med administreret kode.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på forbindelsesstrengen.

Forbindelsesstreng

Viser detaljerne for forbindelsesstrengen.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj forbindelsesstreng, hvor du kan konfigurere en SQL-forbindelsesstreng eller en brugerdefineret forbindelsesstreng.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger forbindelsestreng, hvor du kan redigere den valgte forbindelsesstreng.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse