Brug funktionssiden Arbejdsprocesser til at administrere en liste over arbejdsprocesser, der kører i programgrupper på en webserver. Sorter listen ved at klikke på funktionssidens kolonneoverskrifter.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn på programgruppe

Viser navnet på programgruppen. I webhaver, eller hvis du har en arbejdsproces, der lukker på samme tid, som en anden arbejdsproces starter, kan den samme programgruppe være anført mere end én gang i gitteret for at tage højde for forskellige arbejdsprocesser, der kører i den pågældende programgruppe.

Proces-id

Viser arbejdsproces-id'et for den pågældende arbejdsproces.

Tilstand

Viser tilstanden for en proces, f.eks. starter, kører eller stopper.

CPU %

Viser procentdelen af den tid, som arbejdsprocessen har brugt CPU'en, siden dataene sidst blev opdateret. Dette svarer til CPU-brug i Windows Jobliste.

Private byte (KB)

Viser den aktuelle størrelse på hukommelsen allokeret til en arbejdsproces. Denne hukommelse kan ikke deles med andre processer. Dette svarer til Størrelse på virtuel hukommelse i Windows Jobliste.

Virtuelle byte (KB)

Viser den aktuelle størrelse på den virtuelle adresseplads til en arbejdsproces.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Vis aktuelel anmodninger

Åbner funktionssiden Anmodninger, hvor du kan få vist de anmodninger, der i øjeblikket behandles i den valgte programgruppe.

Se også


Indholdsfortegnelse