Brug funktionssiden Moduler til at administrere en liste over oprindelige og administrerede kodemoduler, som udfører bestemte opgaver i den anmodningsbehandlende pipeline, f.eks. godkendelse eller komprimering.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på modulet.

Kode

Viser den fysiske sti til den oprindelige kodefil (.dll) eller til typen i det administrerede bibliotek.

Modultype

Viser, om modulet er implementeret med oprindelig kode eller administreret kode. Værdien er enten Oprindelig eller Administreret.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj administreret modul

Åbner dialogboksen Tilføj administreret modul, hvor du kan tilføje et administreret modul.

Konfigurer oprindeligt modul

Åbner dialogboksen Konfigurer oprindeligt modul, hvor du kan aktivere oprindelige moduler ved at føje dem til listen over moduler. På serverniveauet kan du også registrere, redigere registreringen og fjerne registreringen for oprindelige moduler.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger administreret modul eller Rediger registrering af oprindeligt modul, hvor du kan redigere det valgte modul.

Bemærk!

Muligheden for at redigere registreringen af et oprindeligt modul er kun til rådighed på serverniveauet.

Lås

Låser modulet, så det ikke kan tilsidesættes på lavere niveauer i konfigurationen.

Bemærk!

  Denne handling er kun tilgængelig på serverniveauet.

Lås op

Låser modulet op, så det kan tilsidesættes på lavere niveauer i konfigurationen.

Bemærk!

Denne handling er kun tilgængelig på serverniveauet.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden. Når et administreret modul vælges, fjernes modulet fra webserveren. Når der vælges et oprindeligt modul, fjernes modulet fra modullisten, hvilket deaktiverer modulet. Det vil imidlertid fortsat være registreret på webserveren. Hvis du vil fjerne registreringen af et oprindeligt modul, skal du klikke på Konfigurer oprindelige moduler, vælge et modul og derefter klikke på Fjern.

Bemærk!

Muligheden for at fjerne registreringen af et oprindeligt modul er kun til rådighed på serverniveauet.

Du kan fjerne mere end et enkelt modul ad gangen ved at trykke på CTRL-tasten og samtidig vælge de moduler, du vil fjerne.

Tilbage til nedarvet

Stiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Derved slettes lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Vis sorteret liste

Viser listen i konfigurationsrækkefølge. Hvis du vælger det sorterede listeformat, kan du kun flytte emner op og ned på listen. Andre handlinger i ruden Handlinger fremkommer ikke, før du vælger det usorterede listeformat.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Vis usorteret liste

Viser listen i et usorteret format. Hvis du vælger det usorterede listeformat, kan du sortere og gruppere emner på listen og udføre handlinger i ruden Handlinger.

Se også


Indholdsfortegnelse