Brug funktionssiden FTP-godkendelse til at konfigurere de godkendelsesmetoder, som FTP-klienter kan bruge til at få adgang til indholdet. Du kan sortere denne liste efter navn, status eller type ved at klikke på den relevante kolonneoverskrift. Hvis du bruger rullelisten Grupper efter, kan du også gruppere godkendelsesfunktioner efter type eller status.

Som standard er ingen godkendelsesmetoder aktiverede. Du skal aktivere en godkendelsesmetode, hvis du vil give FTP-brugere adgang til dit indhold. Der findes to typer godkendelsesmetoder: Indbygget og Brugerdefineret.

 • Indbyggede godkendelsesmetoder er integrerede dele af FTP-serveren. Disse godkendelsesmetoder kan aktiveres eller deaktiveres, men kan ikke fjernes fra FTP-serveren.

 • Brugerdefinerede godkendelsesmetoder implementeres via en komponent, der kan installeres. Disse godkendelsesmetoder kan aktiveres eller deaktiveres, og de kan føjes til eller fjernes fra FTP-serveren.

  Bemærk!

  Hvis du klikker på Brugerdefinerede providere på opgavelisten, vises dialogboksen FTP – dialogboksen Brugerdefineret provider.

  Bemærk!

  Basisgodkendelse fungerer sammen med AD-brugerisolation (Active Directory). Men hvis du aktiverer brugerdefineret godkendelse eller en anden form for godkendelse, når AD-brugerisolation allerede er aktiveret, vil denne anden form for godkendelse ikke fungere. Du kan finde flere oplysninger om FTP-brugerisolation, herunder AD-brugerisolation, under Konfigurere FTP 7-brugerisolation.

  Bemærk!

  "FTP" og "Anonym" er reserverede ord. Du kan ikke oprette IIS Manager-brugerkonti, der indeholder disse navne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Anonym godkendelse

Anonym godkendelse er en indbygget godkendelsesmetode, som giver enhver bruger mulighed for at få adgang til alt offentligt indhold ved at angive et anonymt brugernavn og en anonym adgangskode. Anonym godkendelse er som standard deaktiveret.

Bemærk!

Brug Anonym godkendelse, når alle klienter, som besøger FTP-stedet, skal kunne se indholdet.

ASP.NET-godkendelse

ASP.NET-godkendelse er en brugerdefineret godkendelsesmetode, der kræver, at brugerne angiver et gyldigt .NET-brugernavn og en gyldig .NET-adgangskode for at få adgang til indhold. .NET-kontoen kan være fra en ASP.NET-brugerdatabase, der deles med dit webindhold, eller fra en separat ASP.NET-brugerdatabase.

Bemærk!

ASP.NET-godkendelse kræver, at der konfigureres en provider og muligvis også en forbindelsesstreng for adgang til en ASP.NET-brugerdatabase.

Basisgodkendelse

Basisgodkendelse er en indbygget godkendelsesmetode, der kræver, at brugerne angiver et gyldigt Windows-brugernavn og en gyldig Windows-adgangskode for at få adgang til indhold. Brugerkontoen kan være lokal i forhold til FTP-serveren eller en domænekonto.

Bemærk!

Basisgodkendelse sender ukrypterede adgangskoder over netværket. Basisgodkendelse bør kun bruges, når du ved, at forbindelsen mellem klienten og serveren er sikret med SSL.

IIS Manager-godkendelse

IIS Manager-godkendelse er en brugerdefineret godkendelsesmetode, der kræver, at brugerne angiver et gyldigt IIS Manager-brugernavn med en gyldig adgangskode for at få adgang til indhold. IIS Manager-godkendelse kræver, at IIS-administrationstjenesten er installeret og konfigureret til at bruge både Windows-legitimationsoplysninger og IIS Manager-legitimationsoplysninger. (IIS-administrationstjenesten behøver ikke at køre, når du bruger IIS Manager-godkendelse).

Bemærk!

IIS Manager-godkendelse sender ukrypterede adgangskoder over netværket. IIS Manager-godkendelse bør kun bruges, når du ved, at forbindelsen mellem klienten og serveren er sikret med SSL.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Brugerdefinerede providere

Åbner dialogboksen Brugerdefinerede providere, hvor du kan aktivere de brugerdefinerede standardprovidere eller dine egne brugerdefinerede providere.

Aktiver

Aktiverer den valgte provider. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den valgte provider er deaktiveret.

Deaktiver

Deaktiverer den valgte provider. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den valgte provider er aktiveret.

Rediger

Giver dig mulighed for at redigere indstillinger for indbyggede providere.

Bemærk!

Hvis du vil redigere indstillinger for brugerdefinerede providere, skal du åbne dialogboksen Brugerdefinerede providere fra det globale niveau og klikke på Rediger.

Fjern

Fjerner den valgte provider. Denne indstilling er ikke tilgængelig for indbyggede providere.

Bemærk!

Når du konfigurerer dine FTP-godkendelsesindstillinger, skal du også konfigurere dine FTP-autorisationsindstillinger.

Se også


Indholdsfortegnelse