Brug funktionssiden FTP-brugerisolation til at definere brugerisolationstilstanden for dit FTP-sted. Isolation af FTP-brugere er en løsning til internetudbydere, som vil tilbyde deres kunder individuelle FTP-mapper til at sende indhold. FTP-brugerisolation forhindrer brugere i at se eller overskrive andre brugeres indhold ved at begrænse dem til deres egne mapper. Brugerne kan ikke navigere højere op i mappetræet, fordi deres mappe på øverste niveau vises som roden i FTP-tjenesten. Brugerne kan oprette, ændre eller slette filer og mapper på deres eget specifikke FTP-sted.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Isoler ikke brugere. Start brugere i: FTP-rodmappe

Vælg denne indstilling for at angive, at du ikke vil isolere brugere.

Alle FTP-sessioner starter i rodmappen på FTP-stedet.

Advarsel!

Med de tilstrækkelige tilladelser kan enhver FTP-bruger i princippet få adgang til enhver anden brugers FTP-indhold.

Isoler ikke brugere. Start brugere i: Brugernavnsmappe

Vælg denne indstilling for at angive, at du ikke vil isolere brugere.

Alle FTP-sessioner starter i den fysiske eller virtuelle mappe med samme navn som den bruger, der er logget på i øjeblikket, hvis mappen findes. Ellers starter FTP-sessionen i FTP-stedets rodmappe.

Bemærk!

Hvis du vil angive startmappe for anonym adgang, skal du oprette en fysisk eller virtuel mappe med navnet default i FTP-stedets rodmappe.

Advarsel!

Med de tilstrækkelige tilladelser kan enhver FTP-bruger i princippet få adgang til enhver anden brugers FTP-indhold.

Isoler brugere. Begræns brugernes adgang til følgende mappe: Brugernavnsmappe (deaktiver globale virtuelle mapper)

Vælg denne indstilling for at angive, at du vil isolere FTP-brugersessioner til den fysiske eller virtuelle mappe med samme navn som FTP-brugerkontoen. Brugeren ser kun sin egen FTP-rodplacering og er forhindret i at navigere højere op i mappetræet.

Bemærk!

Hvis du vil oprette hjemmemapper for hver bruger, skal du først oprette en fysisk eller virtuel mappe under din FTP-servers rodmappe, der er navngivet efter dit domæne eller navngivet LocalUser for lokale brugerkonti. Derefter skal du oprette en fysisk eller virtuel mappe for hver brugerkonto, der skal have adgang til dit FTP-sted. I følgende tabel vises hjemmemappesyntaksen for de godkendelsesprovidere, der er inkluderet i FTP-tjenesten:

Brugerkontotyper Hjemmemappesyntaks

Anonyme brugere

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokale Windows-brugerkonti

(kræver basisgodkendelse)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domænekonti

(kræver basisgodkendelse)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

Brugerkonti med brugerdefineret IIS Manager- eller ASP.NET-godkendelse

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Bemærk!

%%FtpRoot% er rodmappen for dit FTP-sted: f.eks. C:\Inetpub\Ftproot.

Vigtigt!

Globale virtuelle mapper ignoreres. Ingen FTP-brugere kan få adgang til virtuelle mapper, der er konfigureret på FTP-stedets rodniveau. Alle virtuelle mapper skal defineres eksplicit under en brugers fysiske eller virtuelle hjemmemappesti.

Isoler brugere. Begræns brugernes adgang til følgende mappe: Fysisk brugernavnsmappe (aktiver globale virtuelle mapper)

Vælg denne indstilling for at angive, at du vil isolere FTP-brugersessioner til den fysiske mappe med samme navn som FTP-brugerkontoen. Brugeren ser kun sin egen FTP-rodplacering og er forhindret i at navigere højere op i mappetræet.

Bemærk!

Hvis du vil oprette hjemmemapper for hver bruger, skal du først oprette en fysisk mappe under din FTP-servers rodmappe, der er navngivet efter dit domæne eller navngivet LocalUser for lokale brugerkonti. Derefter skal du oprette en fysisk mappe for hver brugerkonto, der skal have adgang til dit FTP-sted. I følgende tabel vises hjemmemappesyntaksen for de godkendelsesprovidere, der er inkluderet i FTP-tjenesten:

Brugerkontotyper Hjemmemappesyntaks

Anonyme brugere

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokale Windows-brugerkonti

(kræver basisgodkendelse)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domænekonti

(kræver basisgodkendelse)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

Brugerkonti med brugerdefineret IIS Manager- eller ASP.NET-godkendelse

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Bemærk!

%%FtpRoot% er rodmappen for dit FTP-sted, f.eks. C:\Inetpub\Ftproot.

Vigtigt!

Globale virtuelle mapper aktiveres. Alle FTP-brugere har adgang til alle virtuelle mapper, der er konfigureret på FTP-stedets rodniveau, hvis disse brugere har tilstrækkelige tilladelser.

Advarsel!

Når globale virtuelle mapper aktiveres, har alle FTP-brugere i princippet adgang til andre FTP-brugeres indhold, hvis disse brugere har tilstrækkelige tilladelser.

Isoler brugere. Begræns brugere til følgende mappe: FTP-startmappe er konfigureret i Active Directory

Vælg denne indstilling for at angive, at du vil isolere FTP-brugersessioner til den hjemmemappe, der er konfigureret i Active Directory-kontoindstillingerne for hver FTP-bruger. Når en brugers objekt er placeret i Active Directory-objektbeholderen, udtrækkes egenskaberne FTPRoot og FTPDir for at angive hele stien for brugerens startmappe. Hvis FTP-tjenesten kan få adgang til stien, placeres brugeren i sin startmappe, som repræsenterer denne brugers FTP-rodplacering. Brugeren ser kun sin egen FTP-rodplacering og er forhindret i at navigere højere op i mappetræet. Brugeren afvises adgang, hvis enten egenskaben FTPRoot eller FTPDir ikke findes, eller hvis disse to tilsammen ikke udgør en gyldig og tilgængelig sti.

Bemærk!

Denne tilstand kræver en Active Directory-server, der kører med Windows Server 2003-operativsystemet eller et nyere operativsystem. Et Windows 2000 Active Directory kan også anvendes, men kræver manuel udvidelse af skemaet Brugerobjekt.

Brugerdefineret

Denne indstilling angiver, at du vil isolere FTP-brugersessioner ved hjælp af en brugerdefineret provider.

Vigtigt!

Denne indstilling er en avanceret funktion, der kun kan vælges ved at ændre indstillingerne til FTP-konfigurationen i filen ApplicationHost.config.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse