Brug funktionssiden Programgrupper til at administrere en liste over programgrupper på en webserver.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden. Gennemsøg listen ved at indtaste søgekriteriner i boksen Filter, udvid listen Start for at vælge et felt at søge i, og klik på Start, eller tryk på ENTER. Klik på Vis alle for at fjerne filterkriterierne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på hver programgruppe.

Status

Viser, om en programgruppe er startet eller ej.

Version af .NET Framework

Viser den version af .NET Framework, som en programgruppe bruger. Hvis programgruppen er konfigureret til ikke at bruge .NET Framework, vil værdien være Ingen administreret kode.

Administreret pipelinetilstand

Viser den anmodningsbehandlingstilstand, som en programgruppe benytter.

Værdierne kan være Integreret eller Klassisk. Når værdien er Integreret, bruger IIS den integrerede IIS- og ASP.NET-pipeline til at behandle anmodninger i programgruppen. Når værdien er Klassisk, bruger IIS de separate IIS- og ASP.NET-pipelines til at behandle anmodninger i programgruppen.

Identitet

Viser den identitet, der bruges af en programgruppe. Værdier kan være Netværkstjeneste, Lokal tjeneste, Lokalt system eller navnet på brugerkontoen til en brugerdefineret identitet.

Programmer

Viser det antal programmer, som en programgruppe indeholder.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj programgruppe

Åbner dialogboksen Tilføj programgruppe, hvor du kan føje en programgruppe, til webserveren.

Indstil programgruppestandarder

Åbner dialogboksen Standarder for programgruppe, hvor du kan indstille standardværdier, der skal gælde for samtlige programgrupper, du tilføjer på webserveren.

Start

Starter den valgte programgruppe.

Stop

Stopper den valgte programgruppe. Dette får WAS (Windows Process Activation Service) til at lukke alle kørende arbejdsprocesser, som betjener den pågældende programgruppe. En administrator skal genstarte en stoppet programgruppe, da anmodninger, der rettes til programmer i programgruppen, ellers vil modtage HTTP 503-fejl om, at tjenesten er utilgængelig.

Genbrug

Standser og genstarter den valgte programgruppe. Genstart af en programgruppe medfører, at programgruppen midlertidigt er utilgængelig, indtil genstarten er gennemført.

Grundlæggende indstillinger

Åbner dialogboksen Rediger programgruppe, hvor du kan redigere de indstillinger, der blev angivet ved oprettelsen af programgruppen. Denne handling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et emne på listen på funktionssiden.

Genbrug

Åbner guiden Rediger genbrugsindstillinger for programgruppe, hvor du kan angive betingelser, hvorunder en programgruppe skal genbruges, og konfigurere, hvordan genbrugshændelser logføres.

Avancerede indstillinger

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger, hvor du kan konfigurere avancerede indstillinger for den valgte programgruppe.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for den valgte programgruppe, så du kan omdøbe programgruppen.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Bemærk!

Du kan ikke fjerne en programgruppe, der indeholder programmer. Du skal fjerne eventuelle programmer fra programgruppen, før du kan fjerne selve gruppen.

Vis programmer

Åbner funktionssiden Programmer, hvor du kan få vist de programmer, der hører til den valgte programgruppe.

Se også


Indholdsfortegnelse