Brug dialogboksen Rediger funktionstilladelser til at konfigurere den adgangspolitik, som angiver den type funktionsrettigheder, der er tilladt for handlere i IIS på niveauet for server, sted, program, mappe eller fil. De funktionsrettigheder, du kan aktivere eller deaktivere i adgangspolitikken, er: læseadgang, scripts og tilladelse til at køre programmer. Sammen med en handlers obligatoriske adgangsindstilling bestemmer adgangspolitikken, om en handler kan køre. Hvis en handler kræver en type funktionsrettighed, som ikke er aktiveret i adgangspolitikken, deaktiveres handleren, og alle anmodninger, som behandles af denne handler (baseret på handlertilknytningen), mislykkes, medmindre en anden handler kan behandle anmodningen.

Når du vælger en indstilling i dialogboksen Rediger funktionstilladelser, viser kolonnen Tilstand på siden Handlertilknytninger Aktiveret for de handlere, der aktiveres af valget. Når du på samme måde fjerner et valg i dialogboksen Rediger handlertilladelser, viser kolonnen Tilstand på siden Handlertilknytninger Deaktiveret for de handlere, der deaktiveres af valget. Du kan få vist de handlere, der er aktiveret eller deaktiveret, ved at åbne siden Handlertilknytninger og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Rediger funktionstilladelser. Hvis du klikker på Annuller i stedet for OK, vil de ændringer, der foretages i dialogboksen, ikke blive gemt.

Bemærk!

Hvis du vil konfigurere den nødvendige adgangsindstilling for en handler, kan du redigere handlertilknytningen og klikke på Anmodningsbegrænsninger for at konfigurere indstillingen under fanen Adgang.

Du kan f.eks. aktivere Læseadgang og Scripts på webserverniveau, men beslutte at deaktivere Scripts for et bestemt sted, som kun betjener statisk indhold. Det forhindrer serveren i at køre scripts for dette sted, hvis en bruger tilføjer en handlertilknytning for et script eller en eksekverbar fil på stedniveau.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Læseadgang

Vælg afkrydsningsfeltet Læseadgang for at aktivere handlere, som kræver læseadgang til en virtuel mappe, eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Læseadgang for at deaktivere handlere, som kræver læseadgang til en virtuel mappe. Du skal aktivere læseadgang i en adgangspolitik, hvis der skal betjenes statisk indhold eller konfigureres standarddokumenter og gennemsyn af mapper. Læsetilladelser er som standard aktiveret.

Scripts

Vælg afkrydsningsfeltet Scripts for at aktivere handlere, som kræver script-rettigheder til en virtuel mappe, eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Scripts for at deaktivere handlere, som kræver script-rettigheder til en virtuel mappe.

Kørselsrettigheder

Vælg afkrydsningsfeltet Kørselsrettigheder for at aktivere handlere, som kræver kørselsrettigheder i en virtuel mappe, eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Kørselsrettigheder for at deaktivere handlere, som kræver kørselsrettigheder i en virtuel mappe. Afkrydsningsfeltet Kørselsrettigheder er kun markeret, hvis afkrydsningsfeltet Scripts er markeret. Du bør kun aktivere kørselsrettigheder i en adgangspolitik, hvis eksekverbare filer, f.eks. .exe-, .dll- og .com-filer, skal køre ud over scripts.

Vigtigt!

Af hensyn til sikkerhed og ydelse bør du kun aktivere kørselsrettigheder for programmer, som du har testet, og som er nødvendige for dine programmer.

Se også


Indholdsfortegnelse