Brug siden WebDAV-indstillinger til at ændre indstillingerne for WebDAV-funktionen.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Tillad ukendte MIME-typer

Angiver, om det er tilladt at få adgang til indholdstyper, hvor der ikke er defineret eksplicitte MIME-typer.

Standard-MIME-type

Angiver den standard-MIME-type, der skal bruges til indholdstyper, hvor der ikke er defineret eksplicitte MIME-typer.

Tillad låse

Angiver, om WebDAV-låse understøttes.

Låseprovider

Angiver den provider, der skal bruges, når internetklienter anmoder om låse.

Kræv lås for skrivning

Angiver, om der kræves en lås, før internetklienter kan gemme dokumenter på serveren.

Tillad anonyme egenskabsforespørgsler

Angiver, om internetklienter kan anmode om egenskaber anonymt.

Tillad brugerdefinerede egenskaber

Angiver, om brugerdefinerede egenskaber understøttes.

Bemærk!

Filsystemegenskaber understøttes altid (f.eks. filstørrelse, ændringsdato osv.)

Tillad egenskabsforespørgsler med uendelig dybde

Angiver, om internetklienter kan anmode om egenskaber for indhold, der er dybere end den aktuelle overordnede og underordnede samling.

Bemærk!

Egenskabsforespørgsler med uendelig dybde kan forbruge en stor mængde systembehandlingstid, før de er færdige.

Egenskabslager

Åbner dialogboksen Samlingseditor for navneområde, som du bruger til at angive egenskabsprovidere for WebDAV-XML-navneområder.

Tillad filtrering af filtypenavn

Angiver, om indstillinger for anmodningsfiltrering for filtypenavne gælder for WebDAV-anmodninger.

Vigtigt!

Hvis Tillad filtrering af filtypenavn er angivet til Sand, afvises WebDAV-anmodninger for filer med filtypenavne, der er blokeret af anmodningsfiltrering. Du kan f.eks. ikke redigere en fil, der har filtypenavnet *.config, hvis du angiver Tillad filtrering af filtypenavn til Sand, og .config er på listen over filtypenavne, der afvises.

Tillad filtrering af skjulte segmenter

Angiver, om indstillinger for anmodningsfiltrering for skjulte segmenter gælder for WebDAV-anmodninger.

Vigtigt!

Hvis Tillad filtrering af skjulte segmenter er angivet til Sand, afvises WebDAV-anmodninger for filsegmenter, der er blokeret af indstillinger for anmodningsfiltrering. Du kan f.eks. ikke redigere filer i mapperne App_Code eller Bin på et websted, hvis du angiver Tillad filtrering af skjulte segmenter til Sand.

Tillad filtrering af verbum

Angiver, om indstillinger for anmodningsfiltrering for HTTP-verber gælder for WebDAV-anmodninger.

Vigtigt!

Hvis Tillad filtrering af verbum er angivet til Sand, afvises WebDAV-anmodninger med HTTP-verber, der er blokeret af anmodningsfiltrering. Du kan f.eks. ikke redigere en fil, hvis du angiver Tillad filtrering af verbum til Sand, og du konfigurerer anmodningsfiltrering til at blokere adgangen til WebDAV-verber såsom PROPFIND eller PUT.

Tillad, at skjulte filer vises

Angiver, om indhold, der er markeret som skjult på serveren, returneres på fillister.

Tillad flere egenskabsafsnit

Angiver, om WebDAV-egenskaber kan angives i flere XML-<prop></prop>-afsnit.

Bemærk!

Nogle internetklienter bruger denne syntaks.

Returner kompakt XML

Angiver, om WebDAV-modulet skal undertrykke afsendelse af en sekvens med vognretur/linjeskift efter hver XML-linje i WebDAV-svar.

Returner egenskaben IsHidden

Angiver, at WebDAV-modulet skal returnere egenskaben IsHidden for indhold.

Bemærk!

Nogle internetklienter bruger denne egenskab.

Returner egenskaben IsCollection

Angiver, om WebDAV-modulet skal returnere egenskaben IsCollection for indhold.

Bemærk!

Nogle internetklienter bruger denne egenskab.

Returner MS-forfatter-via-header

Angiver, om WebDAV-modulet skal returnere MS-forfatter-via-HTTP-header.

Bemærk!

Nogle Microsoft WebDAV-klienter bruger denne header.

Kræv SSL-adgang

Angiver, at alle WebDAV-anmodninger skal bruge SSL.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

WebDAV-oprettelsesregler

Åbner funktionssiden WebDAV-oprettelsesregler, hvor du kan ændre listen over WebDAV-oprettelsesregler.


Indholdsfortegnelse