IIS 7 byder på fremskridt inden for diagnostivering af og fejlfinding i webprogrammer. IIS understøtter bufferlagring af sporingshændelser for en anmodning og skriver dem kun til disk, hvis de falder inden for en brugerkonfigureret fejltilstand. IIS registrerer ligeledes realtidstilstandsoplysninger om programgrupper, arbejdsprocesser, lokaliteter, programdomæner og anmodninger, der kører i øjeblikket.

Bemærkninger

Du skal aktivere sporingslogføring, før der oprettes en sporingslog for en mislykket anmodning.

 TrinReference
Afkrydsningsfelt

Oversigt over fejlfinding i IIS 7.

Troubleshooting Overview

Afkrydsningsfelt

Definer fejlbetingelser for programmer, og konfigurer, hvilke sporingshændelser der skal logføres, på grundlag af URL-adresse.

Konfigurer sporing af mislykkede anmodninger

Afkrydsningsfelt

Konfigurer IIS log-indstillinger.

Konfigurer logføring

Afkrydsningsfelt

Få vist en liste over arbejdsprocesser, der kører på en server, og få vist en liste over anmodninger, der kører i øjeblikket, for hver arbejdsproces.

Overvåg arbejdsprocesser og anmodninger, der er ved at blive udført

Se også


Indholdsfortegnelse