Brug funktionen Logføring til at konfigurere, hvordan IIS skal logføre anmodninger, der rettes til webserveren, og hvornår der oprettes nye logfiler.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Én logfil pr.

Angiver, om webserveren opretholder én logfil for hele serveren eller én for hvert sted på serveren.

Hvis du vælger Sted, er indstillingerne, du angiver på siden Logføring på serverniveau, standardværdier for alle steder på din server. Du kan derefter åbne siden Logføring på stedniveauet for at konfigurere specifikke indstillinger for et sted.

Format

Angiver formatet på den logfil, der oprettes, når en anmodning logføres.

Hvis du konfigurerer webserveren til kun at have én logfil, kan du vælge et af følgende logfilformater:

VærdiBeskrivelse

Binær

Konfigurerer IIS til at benytte det binære centraliserede logføringsformat. Når dette format benyttes, opretter IIS én logfil for alle stederne på webserveren. Hvert enkelt sted skriver logoplysninger vedr. anmodningstræffere som binære, uformaterede data til denne logfil. Da denne form for logføring sparer kostbare hukommelses- og CPU-ressourcer, er den meget velegnet i ISP-miljøer, hvor webservere kan være værter for mange steder, eller hvor trafikmængden er høj.

Bemærk!

Data kan udtrækkes fra dette logfilformat ved hjælp af et værktøj som f.eks. LogParser 2.2.

W3C

Konfigurerer IIS til at anvende det centraliserede W3C-logfilformat til at logføre oplysninger om alle stederne på serveren. Dette format håndteres af HTTP.sys og er et brugerdefinerbart ASCII text-baseret format, hvilket betyder, at du kan specificere, hvilke felter der logføres. Angiv de felter, der logføres, i dialogboksen W3C-logføringsfelter ved at klikke på Vælg felter på siden Logføring. Felterne adskilles af mellemrum, og tiden registreres i UTC (Coordinated Universal Time).

Hvis du konfigurerer webserveren til kun at have én logfil pr. sted, kan du vælge et af følgende logfilformater:

VærdiBeskrivelse

IIS

Konfigurerer IIS til at anvende Microsoft IIS-logfilformat til at logføre oplysninger om et sted. Dette format håndteres af HTTP.sys og er et fast ASCII text-baseret format, hvilket betyder, at du ikke kan tilpasse de felter, der logføres. Felterne adskilles af kommaer og tiden registreres i lokal tid.

Nedenstående liste angiver de felter, der logføres ved brug af IIS-logfilformatet:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (En værdi på 200 betyder, at anmodningen er udført korrekt.)

 • Windows status code (En værdi på 0 betyder, at anmodningen er udført korrekt.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (De parametre, der sendes til et script.)

Ikke alle felter vil i indeholde data. Hvis et felt ikke indeholder data, vises en bindestreg (-) som pladsholder. Hvis et felt indeholder et tegn, der ikke kan udskrives, erstatter HTTP.sys det med et plustegn (+) for at bevare logfilformatet.

NCSA

Konfigurerer IIS til at anvende NCSA's (National Center for Supercomputing Applications) generelle logfilformat til logoplysninger om et sted. Dette format håndteres af HTTP.sys og er et fast ASCII text-baseret format, hvilket betyder, at du ikke kan tilpasse de felter, der logføres. Felterne adskilles af mellemrum, og tiden registreres i lokal tid med i UTC-forskydning (Coordinated Universal Time).

Nedenstående liste angiver de felter, der logføres ved brug af det generelle NCSA logfilformat:

 • Remote host address

 • Remote log name (Denne værdi er altid en bindestreg.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (En værdi på 200 betyder, at anmodningen er udført korrekt.)

 • Bytes sent

Ikke alle felter vil i indeholde data. Hvis et felt ikke indeholder data, vises en bindestreg (-) som pladsholder. Hvis et felt indeholder et tegn, der ikke kan udskrives, erstatter HTTP.sys det med et plustegn (+) for at bevare logfilformatet.

W3C

Brug det udvidede W3C-logfilformat til at logføre oplysninger om et sted. Dette format håndteres af HTTP.sys og er et brugerdefinerbart ASCII text-baseret format, hvilket betyder, at du kan specificere hvilke felter der logføres. Angiv de felter, der logføres, i dialogboksen W3C-logføringsfelter ved at klikke på Vælg felter på siden Logføring. Felterne adskilles af mellemrum, og tiden registreres i UTC (Coordinated Universal Time).

Brugerdefineret

Konfigurerer IIS til at benytte et brugerdefineret format til et brugerdefineret logføringsmodul. Hvis du vælger denne funktion, deaktiveres siden Logføring, da brugerdefineret logføring ikke kan konfigureres i IIS Manager.

Vælg felter

Åbner dialogboksen W3C-logføringsfelter, hvor du kan vælge de oplysninger, det skal medtages i logfilerne. Denne knap er kun tilgængelig, når W3C-logfilformatet er valgt.

Mappe

Angiver den fysiske sti, hvor logfilen eller -filerne placeres. Standardværdien er %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Kodning

Angiver, hvordan logfilen eller -filerne kodes: UTF-8 eller ANSI.

Vælg UTF-8, hvis der skal være mulighed for både enkelt-byte- og multibyte-tegn i én streng. Denne kodning giver dig mulighed for at læse tekstbaserede logs, f.eks. udvidet W3C Extended, IIS og generelle NCSA-formater (National Center for Supercomputing Applications) på andre sprog end engelsk. Desuden bør du aktivere UTF-8-kodning af logindhold, hvis din webserver betjener URL-adresser på andre sprog end det, der understøttes af serverens standardkodeside.

IIS forsøger som standard at betjene URL-adresser med andre kodesider end serverens standardkodeside. Af sikkerhedshensyn kan det være interessant at aktivere UTF-8-formatet for at reducere indvirkningen af en angreb, der kan få UTF-8 URL-adresser til ikke at blive oversat korrekt vha. standardkodesiden.

Tidsplan

Konfigurerer IIS til at oprette nye logfiler baseret på en af følgende værdier:

 • Hver time: Der oprettes en ny logfil hver time.

 • Dagligt: Der oprettes en ny logfil hver dag.

 • Ugentligt: Der oprettes en ny logfil hver uge.

 • Månedligt: Der oprettes en ny logfil hver måned.

Maks. filstørrelse (i byte)

Konfigurerer IIS til at oprette en ny logfil, når logfilen når en given størrelse (i byte).

Mindstefilstørrelsen er 1048576 byte. Hvis denne attribut indstilles til en mindre værdi end 1048576 byte, formodes standardværdien automatisk at være 1048576 byte.

Opret ikke nye logfiler

Konfigurerer IIS til ikke at oprette nye logfiler. Dette betyder, at systemet har en enkelt logfil, som vil fortsætte med at vokse, efterhånden som der logføres oplysninger.

Brug lokal tid ved navngivning af nye logfiler

Angiver, at der ved navngivning af nye logfiler benyttes den lokale servertid. Hvis denne mulighed ikke er valgt, anvendes UTC-tid (Coordinated Universal Time).

Bemærk!

Uafhængigt af denne indstilling vil tidsstempler i den faktiske logfil benytte det tidsformat til logformatet, der er valgt på listen Format list. NCSA- og W3C-logfilformaterne benytter f.eks. UTC-tidsformatet til tidsstempler.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Deaktiver

Deaktiverer funktionen.

Vis logfiler

Åbner logfilmappen.

Se også


Indholdsfortegnelse