Brug dialogboksene Tilføj regel for Tillad godkendelse, Rediger regel for Tillad godkendelse, Tilføj regel for Afvis godkendelse og Rediger regel for Afvis godkendelse til at tilføje eller redigere egenskaberne for .NET-godkendelsesregler.

Der er flere oplysninger under Siden .NET-godkendelsesregler.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Alle brugere

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for både anonyme og godkendte brugere.

Bemærk!

Sørg for at placere denne regel under regler, der giver adgang til indhold. Hvis denne regel er øverst på regellisten, nægtes alle brugere adgang til indhold.

Alle anonyme brugere

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for brugere, der ikke er godkendte.

Bemærk!

Hvis du bruger denne regel, skal alle brugere have en gyldig brugerkonto og adgangskode for at kunne godkende.

Angivne roller eller brugergrupper

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for specifikke roller eller brugergrupper.

Bemærk!

Hvis du bruger denne regel, skal alle medlemmer af de angivne roller og grupper have en gyldig brugerkonto og adgangskode med grundlæggende eller brugerdefineret godkendelse for at kunne godkende.

Angivne brugere

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for en specifik brugerkonto.

Bemærk!

Hvis du bruger denne indstilling, skal alle brugere have en gyldig brugerkonto og adgangskode med grundlæggende eller brugerdefineret godkendelse for at kunne godkende.

Anvend denne regel på bestemte verber

Vælg denne indstilling for at anvende den valgte godkendelsesregel på bestemte verber som f.eks. GET eller POST.


Indholdsfortegnelse