Brug siden SSL-indstillinger til at administrere datakryptering for overførsler mellem serveren og klienter. Ved at vælge Ignorer, Accepter eller Kræv til certifikater kan du endvidere kræve, at en klient skal identificeres, inden den får adgang til indhold.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Kræv SSL

Vælg Kræv SSL (Secure Sockets Layer) for at aktivere en 40-bit datakrypteringsmetode, du kan bruge som hjælp til at sikre overførsler mellem serveren og klienterne. Denne indstilling fungerer både i intranet- og internetmiljøer.

Kræv 128-bit SSL

Vælg Kræv 128-bit SSL for at bruge stærkere kryptering end 40-bit versionen. Du kan bruge 128-bit SSL som hjælp til at sikre overførsler mellem serveren og klienterne i enten et intranet- eller internetmiljø.

Ignorer

Dette er standardindstillingen. Denne indstilling accepterer ikke klientcertifikater, hvis de angives.

Bemærk!

Denne indstilling kræver ikke, at klienter bekræfter deres identitet, inden de får adgang til indholdet. Det er derfor den mindst sikre af disse indstillinger.

Accepter

Vælg denne indstilling, hvis du vil acceptere klientcertifikater (hvis de angives) og kontrollere klienters identitet, inden de får adgang til indhold.

Kræv

Vælg denne indstilling for at kræve, at certifikater kontrollerer klienters identitet, inden de får adgang til webindhold.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse