Brug funktionssiden .NET-profil til at administrere en liste over profilegenskaber, der bruges til at spore brugerdefinerede oplysninger, som programmet kræver.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på profilegenskaben.

Datatype

Viser egenskabens datatype. Det er enten en almindelig datatype, f.eks. String, Int32, DateTime, StringCollection osv., eller en brugerdefineret datatype, der indeholder brugerdefinerede oplysninger, som videregives til profilprovideren.

Standardværdi

Viser den værdi, som egenskaben initialiseres til.

Tillad anonyme brugere

Viser, om egenskaben administreres for anonyme brugere. Værdien er enten Sand eller Falsk.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj egenskab

Åbner dialogboksen Tilføj .NET-profilegenskab, hvor du kan tilføje en .NET-profilegenskab.

Tilføj gruppe

Åbner dialogboksen Tilføj gruppe, hvor du kan føje en gruppe til gruppe-.NET-profilegenskaber.

Tilføj egenskab til gruppe

Åbner dialogboksen Tilføj .NET-profilegenskab til gruppen Name, hvor du kan tilføje .NET-profilegenskaber til den valgte gruppe.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger .NET-profilegenskab eller Rediger .NET-profilegenskab i gruppen Name, hvor du kan redigere den valgte .NET-profilegenskab.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for den valgte .NET-profilegenskab, så du kan omdøbe egenskaben.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Deaktiver

Deaktiverer .NET-profilfunktionen.

Angiv standardprovider

Åbner dialogboksen Rediger profilindstillinger, hvor du kan vælge en standardprovider til funktionen.

Providere

Åbner funktionssiden Providere, hvor du kan føje yderligere providere til .NET-profilfunktionen.

Se også


Indholdsfortegnelse