Du kan bruge siden FTP-godkendelsesregler til at styre listen over regler for tilladelse og afvisning, som styrer adgang til indhold. Reglerne vises på en liste, og du kan ændre rækkefølgen på reglerne for at give adgang for visse brugere og afvise adgang for andre samtidigt. Desuden kan du bruge siden FTP-godkendelsesregler til at få vist oplysninger om andre regler, f.eks. Tilstand, Brugere, Roller eller Tilladelser.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Tilstand

Viser regeltypen. Værdier kan være enten Tillad eller Afvis. Værdier for Tilstand angiver, om reglen er udformet til at tillade eller afvise adgang til indhold.

Bemærk!

Hvis en rolle, bruger eller gruppe specifikt er blevet afvist adgang af en regel, kan den ikke tillades adgang af en anden regel. Hvis du vil give adgang, skal du oprette reglerne med reglen Tillad øverst på listen.

Brugere

Viser brugernavnene eller brugergrupperne, som reglen gælder for.

Roller

Viser Microsoft Windows-rollen eller .NET-rollerne, som reglen gælder for, f.eks. Administrator-rollen.

Tilladelser

Viser de FTP-tilladelser, som denne regel gælder for, f.eks. Læseadgang eller Skriveadgang.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj regel for tilladelse

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Tillad godkendelse, så du kan oprette en regel for tilladelse.

Tilføj Afvis-regel

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Afvis godkendelse, så du kan oprette en regel for afvisning.

Rediger

Giver dig mulighed for at redigere den valgte regel.

Fjern

Fjerner den valgte regel.

Bemærk!

Når du konfigurerer dine FTP-autorisationsindstillinger, skal du også konfigurere dine FTP-godkendelsesindstillinger.

Se også


Indholdsfortegnelse