Du kan bruge siden WebDAV-oprettelsesregler til at styre listen over oprettelsesregler, som styrer adgang til indhold. Reglerne vises på en liste, og du kan ændre rækkefølgen på reglerne for at give adgang for visse brugere og afvise adgang for andre samtidigt. Desuden kan du bruge siden WebDAV-oprettelsesregler til at få vist oplysninger om andre regler, f.eks. Sti, Brugere, Roller eller Adgang.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Sti

Viser filnavnet eller filtypenavnet, som handleren vil behandle et svar for. Værdien kan være enten et specifikt filnavn, som f.eks. WebResource.axd, eller et jokertegn (*) med et specifikt filtypenavn, som f.eks. *.exe.

Brugere

Viser de brugernavne, som reglen gælder for.

Roller

Viser de Microsoft Windows-grupper, som reglen gælder for, f.eks. gruppen Administrator.

Adgang

Viser de adgangstilladelser, som denne regel gælder for, f.eks. Læseadgang eller Skriveadgang.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Aktiver WebDAV

Aktiverer funktionen WebDAV.

Deaktiver WebDAV

Deaktiverer funktionen WebDAV.

Tilføj oprettelsesregel

Åbner dialogboksen Tilføj oprettelsesregel, så du kan oprette en oprettelsesregel.

Rediger

Giver dig mulighed for at ændre den valgte regel.

Fjern

Fjerner den valgte regel.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen.

WebDAV-indstillinger

Åbner siden WebDAV-indstillinger, så du kan ændre indstillingerne for WebDAV-funktionen.

Se også


Indholdsfortegnelse