Brug funktionssiderne Brugerdefineret steddelegering og Brugerdefineret programdelegering til at konfigurere standarddelegeringstilstanden for IIS Manager-funktioner for et specifikt sted eller program på webserveren. En funktions delegeringstilstand bestemmer, om brugere, der ikke er administratorer, men som har fået tilladelse til et sted eller et program, kan konfigurere funktionen på stedet eller i programmet. Du kan f.eks. konfigurere delegeringstilstanden for en funktion, herunder bl.a. Forbindelsesstrenge, som Læsning/Skrivning, hvis du vil tillade brugerne at konfigurere funktionen på deres sted eller i deres program.

Funktionerne, som du konfigurerer på denne side, påvirker kun stedet eller programmet, du vælger på rullelisten Steder eller Programmer. Du kan bruge Kopier delegering til at åbne dialogboksen og vælge yderligere steder eller programmer eller begge dele, hvis du vil anvende de samme delegeringstilstande for funktioner til andre steder eller programmer. Du kan også konfigurere funktioners standarddelegeringstilstand for saltlige steder og programmer på webserveren ved hjælp af siden Funktionsdelegering.

Advarsel!

Hvis du har konfigureret delegeringstilstande for funktioner, og du senere vil ændre disse tilstande, skal du kontrollere, hvordan funktionerne er delegeret på lavere niveauer i konfigurationen, for at sikre, at du er opmærksom på, hvordan ændringerne vil påvirke funktionerne på lavere niveauer. Hvis du eksempelvis oprindeligt har konfigureret en funktion som Skrivebeskyttet for steder, og en bruger på stedniveau har konfigureret en mere restriktiv indstilling ved at fjerne delegeringen af den pågældende funktion, kan du utilsigtet komme til at ændre tilstanden, som brugeren har indstillet, hvis du konfigurerer funktionen som Slæsning/Skrivning på det overordnede niveau. Den bedste fremgangsmåde er at benytte en testcomputer til at kontrollere, hvordan ændringer i delegeringstilstandene påvirker miljøet, før du foretager ændringer i en produktionsmiljø.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Steder eller Programmer

Vælg stedet eller programmet, som du vil konfigurere brugergrænsefladefunktionernes delegeringstilstand for.

Bemærk!

Hvis du vil konfigurere brugerdefineret delegering for et sted, skal du have forbindelse til en server i IIS Manager. Hvis du vil konfigurere brugerdefineret delegering for et sted, skal du have forbindelse til en server i IIS Manager.

Kopier delegering

Klik på Kopier delegering for at åbne dialogboksen Kopier delegering og kopiere de brugerdefinerede delegeringstilstande til andre steder eller programmer.

Navn

Viser navnet på brugergrænsefladefunktionen i IIS Manager. Vælg en funktion, og klik derefter på den ønskede delegeringstilstand i ruden Handlinger eller i genvejsmenuen.

Delegering

Viser delegeringstilstanden for brugergrænsefladefunktionen på lavere niveauer.

Elementer i handlingsruden

I følgende tabel beskrives de delegeringsindstillinger, der er tilgængelige for IIS-funktioner i IIS Manager, samt hvordan delegeringsindstillingerne påvirker konfigurationsfilerne og brugergrænsefladen. Disse funktioner er konfigurationsbaserede funktioner. Hvis du udbygger IIS Manager med tredjepartsfunktioner, kan dine delegeringstilstande variere i forhold til denne tabel, hvis der er tale om brugerdefinerede delegeringstilstande.

ElementnavnBeskrivelse

Læsning/skrivning

Giver i forbindelse med et sted eller program brugere, der ikke er administratorer, mulighed for at at få vist og konfigurere den valgte funktion på sted- og programniveauerne vha. IIS Manager.

Skrivebeskyttet

Giver i forbindelse med et sted eller program brugere, der ikke er administratorer, mulighed for at få vist, men ikke konfigurere den valgte funktion på sted- og programniveauerne vha. IIS Manager.

Konfiguration her læse-/skriveadgang

Giver i forbindelse med et sted eller program brugere, der ikke er administratorer, mulighed for at at få vist og konfigurere den valgte funktion på sted- og programniveauerne vha. IIS Manager. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Konfiguration er skrivebeskyttet

Giver i forbindelse med et sted eller program brugere, der ikke er administratorer, mulighed for at få vist, men ikke konfigurere den valgte funktion på sted- og programniveauerne vha. IIS Manager. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Ikke delegeret

Fjerner den valgte funktion, så den ikke delegeres. Denne funktion vises ikke i IIS Manager og kan ikke konfigureres af brugere, der ikke er administratorer, på steds- eller programniveauerne.

Nulstil til nedarvet

Nulstiller den valgte funktion til den delegeringstilstand, der er specificeret på overordnede niveau.

Nulstil al delegering

Nulstiller delegeringstilstandene for alle funktionerne til delegeringstilstandene, der er specificeret i det overordnede niveau.

Standarddelegering

Åbner siden Funktionsdelegering, hvor du kan konfigurere standarddelegeringstilstandene for steder og programmer.

Se også


Indholdsfortegnelse