Brug egenskabssiden CGI til at konfigurere CGI-programmer (Common Gateway Interface) på webserveren. Du kan indstille CGI-timeoutværdien for et CGI-script, isolere et CGI-program på sin egen konsol eller konfigurere et CGI-program til at køre på systemniveau eller brugerniveau.

Brug listen Vis til at vælge en af følgende indstillinger, som angiver hvordan indstillingerne vises: Fulde navne, Konfigurationsnavne eller Begge navne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Timeout (tt:mm:ss) [timeout]

Angivet timeout (i sekunder) for CGI-programmer. Standarden er 15 minutter (00:15:00).

Brug ny konsol til hver aktivering [createCGIWithNewConsole]

Angiver, om et CGI-program kører på sin egen konsol. Hvis værdien er indstillet til True, opretter hvert CGI-program en ny konsol, når det startes. Standardværdien er False.

Repræsenter bruger [createProcessAsUser]

Angiver, om en CGI-proces oprettes i systemkontekst eller i kontekst for den anmodende bruger. Standardværdien er True.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse