Brug siden Regler til at konfigurere regler for anmodningsfiltrering for at tillade eller nægte adgang til webserveren ud fra flere parametre, f.eks. headere og afvisningsstrenge. Du finder eksempler på filtreringsregler under Common URLScan Scenarios (siden er muligvis på engelsk).

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser navnet på reglen for anmodningsfiltrering.

Scan

Viser den værdi, som reglen for anmodningsfiltrering scanner for. Dette kan være en URL-adresse, en forespørgselsstreng eller en kombination af disse.

Gælder for

Viser de parametre, som reglen for anmodningsfiltrering gælder for.

Afvis strenge

Viser de strenge, som reglen for anmodningsfiltrering afviser adgang for.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj filtreringsregel

Åbner dialogboksen Tilføj filtreringsregel, hvor du kan tilføje en regel med specifikke parametre, der skal søges efter.

Der er almindelige elementer under Siden Anmodningsfiltrering.

Se også


Indholdsfortegnelse