Brug siden Vælg sporingsprovidere i guiden Tilføj sporingsregel for mislykket anmodning eller i guiden Rediger sporingsregel for mislykket anmodning til at definere, hvad der skal spores for en URL-adresse. Dette omfatter sporingsprovider(e), detaljeringsniveau og område(r) for den provider, der skal spores.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Providere

Definerer funktionsområdet til sporing. Du kan vælge en eller flere af følgende sporingsprovidere:

 • ASP – når du vil spore starten og afslutningen af en ASP-anmodnings afvikling.

 • ASP.NET – når du vil have vist overgange til og fra administreret kode. Dette omfatter samtlige anmodninger for .aspx-filer og andre anmodninger, der behandles af administrerede moduler, f.eks. statiske filer, som er konfigureret til at bruge formularbaseret godkendelse.

 • ISAPI-udvidelse – når du vil spore overgangen for en anmodning til og fra en ISAPI-udvidelsesproces.

 • WWW-server – når du vil spore anmodninger gennem IIS-arbejdsprocessen.

Detaljering

Angiver, hvor mange data hver provider rapporterer i sporingsloggen. Detaljeringsniveauer er bredt defineret, hvilket betyder, at hvis du f.eks. vælger Fejl, medtages fejl, alvorlige fejl og generelle hændelser i logfilen. Du kan vælge et eller flere af følgende detaljeringsniveauer:

 • Generelt – giver kontekstoplysninger om anmodningsaktiviteten, f.eks. logfører IIS 7 IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START anmodningens URL-adresse og verbum.

 • Alvorlige fejl – giver oplysninger om handlinger, der kan få eller er ved at få en proces til at blive afsluttet.

 • Fejl – giver oplysninger om komponenter, som forsøger at køre på serveren, støder på en fejl og ikke kan fortsætte med at behandle anmodninger. Disse fejl er tilstande, som almindeligvis medfører afslutning af anmodningsbehandling som følge af en eller anden fejl. Et eksempel på dette kan være en godkendelseshændelse.

 • Advarsler – giver oplysninger om komponenter, som forsøger at køre på serveren, støder på en fejl, men kan fortsætte med at behandle anmodninger.

 • Oplysninger – giver generelle oplysninger om anmodninger.

 • Detaljeret – giver detaljerede oplysninger om anmodninger.

Områder

Definerer de områder, som provideren skal spore.

Hvis den valgte provider er ASP.NET-sporingsprovideren, skal du vælge et eller flere af følgende områder, der skal spores:

 • Infrastruktur – når du vil spore hændelser, som primært er relateret til at gå ind i og ud af forskellige dele af ASP.NET-infrastrukturen.

 • Modul – når du vil spore hændelser, som logføres, når en anmodning går ind i og ud af forskellige HTTP-pipelinemoduler. Dette område bruges også til at hente sporingshændelser for administrerede moduler.

 • Side – når du vil oprette sporingshændelser, som svarer til afviklingen af bestemte hændelser relateret til ASP.NET-sider, f.eks. Page_Load. Dette område bruges også til at hente hændelserne Trace.Write og Trace.Warn for ASP.net-sider.

 • AppServices – når du vil spore de hændelser, der logføres som en del af den nye programtjenestefunktionalitet.

Hvis den valgte provider er sporingsprovideren WWW-server, skal du vælge et eller flere af følgende områder, der skal spores:

 • Godkendelse – når du vil spore forsøg på godkendelse, herunder navnet på den godkendte bruger, godkendelsesskemaet (anonym, basis eller andet), og resultaterne af godkendelsesforsøget (vellykket, mislykket, fejl osv.).

 • Sikkerhed – når du vil oprette sporingshændelser, hvis anmodninger afvises af serveren med IIS af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. hvis en klientanmodning blev nægtet adgang til en ressource.

 • Filter – når du vil bestemme, hvor længe det tager et ISAPI-filter at behandle anmodninger.

 • StaticFile – når du vil spore, hvor længe det tager at afslutte anmodninger om statiske filer, eller have vist, hvordan filtre muligvis ændrer anmodningerne.

 • CGI – når der sendes en anmodning om en CGI-fil, og du vil oprette sporingshændelser.

 • Komprimeret – når et svar er komprimeret, og du vil oprette sporingshændelser.

 • Cache – når du vil oprette sporingshændelser for cachehandlinger knyttet til anmodningen.

 • RequestNotifications – når du vil hente alle anmodningsmeddelelser både ved ind- og udgang.

 • Modul – når du vil spore hændelser, som logføres, når en anmodning går ind i og ud af forskellige HTTP-pipelinemoduler. Dette område bruges også til at hente sporingshændelser for administrerede moduler.

Se også


Indholdsfortegnelse