Brug funktionssiden Gennemsyn af mapper til at redigere indholdsindstillinger for gennemsyn af en mappe på webserveren. Når du konfigurerer gennemsyn af mapper, bruger alle undermapper de samme indstillinger, medmindre du tilsidesætter dem på et lavere niveau.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Tid

Vælg denne indstilling for at få vist tidspunktet for seneste ændring for hver fil i en mappefortegnelse.

Størrelse

Vælg denne indstilling for at få vist størrelsen på hver fil i en mappefortegnelse.

Filtypenavn

Vælg denne indstilling for at få vist filtypenavnet på hver fil i en mappefortegnelse.

Dato

Vælg denne indstilling for at få vist datoen for seneste ændring for hver fil i en mappefortegnelse.

Lang dato

Vælg denne indstilling for at få vist datoen (i udvidet format) for seneste ændring for hver fil i en mappefortegnelse.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Aktiver

Aktiverer funktionen Gennemsyn af mapper. Hvis funktionen Standarddokument er deaktiveret, men funktionen Gennemsyn af mapper er aktiveret, modtager klientbrowsere en mappefortegnelse i stedet for en 403–Forbudt-fejl. Hvis både funktionen Standarddokument og funktionen Gennemsyn af mapper er aktiveret, returnerer IIS et standarddokument, hvis et sådant findes, eller en mappefortegnelse, hvis der ikke findes et standarddokument.

Deaktiver

Deaktiverer funktionen Gennemsyn af mapper. Hvis funktionen Standarddokument og funktionen Gennemsyn af mapper er deaktiveret, modtager klientbrowsere en 403–Forbudt-fejl.

Se også


Indholdsfortegnelse