Brug funktionen .NET-fejlsider til at konfigurere HTTP-fejlsvar, der skal returneres, når der opstår fejl. Du kan oprette brugerdefinerede fejlsider eller detaljerede fejlmeddelelser med oplysninger om fejlfinding.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Grupper efter

Brug denne rulleliste til at sortere fejlsiderne efter Ingen gruppering eller Format. Dette hjælper dig med lettere at finde bestemte fejlsider som f.eks. den lokale formattype.

Statuskode

Viser statuskoden for .NET-fejlsiden.

Omdirigering

Viser URL-adressen på den .NET-fejlside, som brugeren omdirigeres til, når der opstår en fejl.

Posttype

Viser formatet for .NET-fejlsiden.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj brugerdefineret fejlside, hvor du kan konfigurere en fejlside. Skriv statuskoden og URL-adressen, som brugeren skal omdirigeres til, når der opstår fejl.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger brugerdefineret fejlside, hvor du kan redigere URL-adressen for den valgte fejlside. Du kan ændre statuskode ved hjælp af indstillingen Skift statuskode i ruden Handlinger.

Rediger funktionsindstillinger

Åbner dialogboksen Rediger indstillinger for fejlsider, hvor du kan konfigurere tilstand og standardsideegenskaber for alle fejlsider. Der er flere oplysninger under Dialogboksen Rediger indstillinger for ASP.NET-fejlsider.

Rediger statuskode

Gør det muligt at ændre statuskoden for den valgte fejlside.

Fjern

Fjerner den valgte fejlside.

Se også


Indholdsfortegnelse