Anvend output-cache-funktionen til at konfigurere output-cache-indstillinger og til at konfigurere regler, som styrer cache-lagring af serverindhold.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Filtypenavn

Viser det filtypenavn, hvortil cache-reglen er gældende.

Brugertilstandsregel

Viser reglens brugertilstands-cache-adfærd:

  • Cache indtil ændring: indholdet cache-lagres, indtil IIS modtager en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse.

  • Cache i tidsperiode: indholdet cache-lagres i et bestemt tidsrum, medmindre en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse rydder cache-lageret inden for tidsrummet.

  • Udeluk al cache-lagring: brugertilstands-cache-lagring er deaktiveret.

  • Foretag ikke cache-lagring: brugertilstands-cache-lagring er ikke konfigureret.

Kernetilstandsregel

Viser reglens kernetilstands-cache-adfærd:

  • Cache indtil ændring: indholdet cache-lagres, indtil IIS modtager en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse.

  • Cache i tidsperiode: indholdet cache-lagres i et bestemt tidsrum, medmindre en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse rydder cache-lageret inden for tidsrummet.

  • Udeluk al cache-lagring: kernetilstands-cachelagring er deaktiveret.

  • Foretag ikke cache-lagring: kernetilstands-cache-lagring er ikke konfigureret.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj cache-regel, hvor du kan tilføje en ny cache-regel.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger cache-regel, hvor du kan redigere den valgte cache-regel.

Fjern

Fjerner den valgte cache-regel.

Rediger funktionsindstillinger

Åbner dialogboksen Rediger output-cache-indstillinger, hvor du kan konfigurere indstillinger, som er gældende for hele output-cache-funktionen.

Se også


Indholdsfortegnelse