Brug dislogboksen Tilføj brugerdefineret HTTP-svarheader og Rediger brugerdefineret HTTP-svarheader til at tilføje elelr redigere navne- og værdipar, som indeholder oplysninger om en side, der er anmodet om. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret header med navnet "forfatter", som indeholder navnet på et steds indholdsforfatter.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv navnedelen af en HTTP-svarheaders navne-værdipar.

Værdi

Skriv værdidelen af en HTTP-svarheaders navne-værdipar.

Se også


Indholdsfortegnelse