Brug dialogboksen Rediger websteds indstillinger for sporing af mislykkede anmodninger til at ændre tidligere konfigurerede sporingsregler for mislykkede anmodninger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Vælg denne indstilling for at aktivere sporing af mislykkede anmodninger for et bestemt sted.

Mappe

Angiv den sti, hvor sporingslogfilerne for mislykkede anmodninger skal gemmes.

Bemærk!

Den bedste praksis er at gemme logfiler, f.eks. logfiler til sporing af mislykkede anmodninger, i en anden mappe end systemroot.

Maksimalt antal sporingsfiler

Angiv det maksimale antal sporingslogfiler for mislykkede anmodninger, der skal gemmes for webstedet. Hvis der ikke angives nogen værdi, er standardantallet af logfiler, der gemmes, 50. Når denne grænse nås, oprettes der nye logfiler, og de gamle fjernes.

Se også


Indholdsfortegnelse