Brug siden Binding og SSL-indstillinger i guiden til FTP-stedsudgivelse til at angive bindinger og SSL.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

IP-adresse

Angiver IP-adressen for FTP-stedet. Standardværdien er Alle ikke-tildelte.

Port

Angiver den port, hvor FTP-stedet lytter efter indgående anmodninger. Standardværdien for FTP er 21.

Aktiver virtuelle værtsnavne

Angiver, om virtuelle FTP-værtsnavne er aktiveret.

Bemærk!

Nogle FTP-klienter understøtter ikke virtuelle FTP-værtsnavne.

Virtuel vært

Angiver et virtuelt værtsnavn. Dette giver dig mulighed for at have flere FTP-steder på en enkelt IP-adresse ved at bruge standardporten.

Start FTP-sted automatisk

Angiver, om FTP-stedet skal startes automatisk, når FTP-tjenesten starter.

SSL-certifikat

Angiver det SSL-certifikat, som skal bruges.

Bemærk!

Denne rullemenu er tom, hvis der ikke er installeret SSL-certifikater.

Ingen SSL

Angiver, at der ikke bruges SSL.

Tillad SSL

Angiver, om SSL er tilladt.

Kræv SSL

Angiver, om SSL er påkrævet. Dette er standardindstillingen.


Indholdsfortegnelse