Brug dialogboksen Egenskab for .NET-profil til at indstille eller redigere profilegenskaber, der sporer brugerdefinerede oplysninger, som programmet kræver, herunder:

  • Brugeroplysninger, f.eks. en adresse eller by.

  • Præferencer, f.eks. et farveskema eller en liste over varer, der skal følges.

  • Brugerdefinerede oplysninger om den aktuelle session, f.eks. en indkøbsvogn.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskreivelse

Navn

Definerer navnet på profilegenskaben.

Datatype

Angiver egenskabstypen. Standarden er String. Du kan angive en vilkårlig .NET-klasse som typen (Int32, DateTime, StringCollection osv.).

Standardværdi

Angiver den værdi, som egenskaben initialiseres med.

Serialiseringsindstilling

Angiver serialiseringsformateringsfunktionen (String, Binary, XML eller providerspecifik serialisering). Standarden er String.

Skrivebeskyttet

Angiver, om egenskaben kan ændres.

Tilgængelig for anonyme brugere

Angiver, om egenskaben administreres for anonyme brugere. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Se også


Indholdsfortegnelse