Brug dialogboksen Avancerede indstillinger til at styre eller ændre standardværdier for individuelle FTP-steder.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Tillad UTF8

Angiver, om UTF8-aktivitet skal tillades (dette omfatter UTF8-filnavne).

Standard er True.

Bindinger

Angiver kombinationen af IP-adresse, virtuel vært og port, hvor FTP skal lytte efter indgående anmodninger.

Id

Angiver det entydige id for stedet. Dette tal bruges i stedet for mappenavne til log- og sporingsfiler.

Navn

Angiver et entydigt navn for stedet.

Fysisk sti

Angiver den fysiske sti til indholdet for den virtuelle mappe.

Start automatisk

Angiver, om stedet skal startes ved oprettelsen, eller når du starter IIS. Når et sted startes, angives denne egenskab til True. Når et sted stoppes, angives den til False.

Standard er True.

Timeout for kontrolkanal

Angiver den timeout (i sekunder), hvorefter en FTP-session automatisk afbrydes pga. inaktivitet.

Standard er 120.

Timeout for datakanal

Angiver den timeout (i sekunder), hvorefter datakanalen automatisk afbrydes pga. inaktivitet.

Hvis du bruger standardtimeouts til både kontrol- og datakanalen, afbrydes datakanalen først, og derefter afbrydes sessionen, hvis der stadig ikke er aktivitet efter 120 sekunder.

Standard er 30.

Deaktiver socketgruppering

Angiver, om der bruges socketgruppering til steder, der kendes via IP-adresse i stedet for portnummer eller værtsnavn.

Standard er False.

Maks. antal forbindelser

Angiver det maksimale antal samtidige forbindelser til en server.

Standard er 4294967295.

Nulstil ved maks. antal forbindelser

Angiver, om FTP-sessionen skal afbrydes, når svaret med det maksimale antal forbindelser sendes.

Standard er False.

Backlog for Server Listen

Angiver antallet af udestående sockets, der kan sættes i kø.

Standard er 60.

Ikke-godkendt timeout

Angiver timeout (i sekunder) mellem det tidspunkt, hvor en ny forbindelse oprettes, og det tidspunkt, hvor godkendelse forsøges.

Standard er 30.

Tillad, at filer læses under overførsel

Angiver, om filer kan læses, mens de overføres til serveren.

Standard er False.

Tillad erstatning i forbindelse med omdøbning

Angiver, om filer kan overskrive andre filer, når de omdøbes.

Standard er False.

Behold delvise overførsler

Angiver, om filer, der er delvist overført, skal beholdes (hvis f.eks. en filoverførsel slutter for tidligt).

Standard er False.

Bemærk!

Hvis klienten lukker forbindelsen pga. en fejl, kan delvist overførte data blive slettet.


Indholdsfortegnelse