Brug siden Indholdsvisning til at få vist indholdet af det emne, der er valgt i træet i ruden Forbindelser. Du kan f.eks. vælge et sted og klikke på Indholdsvisning for at få vist en liste over eventuelle programmer, virtuelle mapper, fysiske mapper og filer på dette sted.

Du kan højreklikke på et objekt på listen Indhold og klikke på Skift til funktionsvisning for at komme til objektets startside. Fra siden Startside kan du konfigurere funktioner til objektet, f.eks. konfigurere godkendelsesindstillinger for et program.

Bemærk!

IIS Manager viser ikke filer i træet i ruden Forbindelser. Hvis du vil konfigurere funktioner for enkelte filer, skal du højreklikke på filen i Indhold Vis og derefter klikke på Skift til funktionsvisning.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden. Gennemsøg listen ved at indtaste søgekriteriner i boksen Filter, udvid listen Start for at vælge et felt at søge i, og klik på Start, eller tryk på ENTER. Klik på Vis alle for at fjerne filterkriterierne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser navnet på hvert objekt.

Type

Viser objekttypen, f.eks. program eller virtuel mappe.

Elementer i handlingsruden

De i ruden Handlinger tilgængelige handlinger afhænger af typen på det objekt, du har valgt på siden Indhold. Når du har forbindelse til et sted eller et program, er de eneste tilgængelige handlinger desuden Skift til funktionsvisning, Gennemse og Opdater.

Elementnavn Beskrivelse

Avancerede indstillinger

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger, hvor du kan konfigurere avancerede indstillinger for det valgte objekt.

Tilføj et program

Åbner dialogboksen Tilføj program, hvor du kan tilføje et program.

Tilføj programgruppe

Åbner dialogboksen Tilføj programgruppe, hvor du kan føje en programgruppe, til webserveren.

Tilføj virtuel mappe

Åbner dialogboksen Tilføj virtuel mappe, hvor du kan tilføje en virtuel mappe.

Tilføj websted

Åbner dialogboksen Tilføj websted, hvorfra du kan tilføje et websted, der benytter HTTP- eller HTTPS-protokollerne til kommunikation.

Gennemse

Åbner det valgte objekt i en internetbrowser.

Konverter til program

Konverterer mappen til et program.

Rediger bindinger

Åbner dialogboksen Stedbindinger, hvor du kan tilføje, redigere og fjerne stedbindinger for det valgte sted.

Udforsk

Åbner den fysiske mappe (i Windows Stifinder), som er knyttet til det valgte objekt.

Rediger tilladelser

Åbner Windows-dialogboksen Egenskaber for den fysiske mappe, der er knyttet til det valgte objekt.

Opdater

Opdaterer siden Indhold page.

Fjern

Fjerner det emne, der er valgt på listen på siden.

Fjern forbindelse

Fjerner den valgte forbindelse.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for det valgte objekt, så du kan omdøbe det.

Genstart

Stopper og genstarter det valgte sted. Genstart af et sted medfører, at stedet midlertidigt er utilgængeligt, indtil det er genstartet fuldstændigt.

Start

Starter det valgte sted.

Stop

Stopper det valgte sted. Standsning af et sted medfører, at stedet er utilgængeligt, indtil startes.

Skift til funktionsvisning

Åbner siden Startside i Funktionsvisning for det valgte objekt.

Vis programmer

Åbner funktionssiden Programmer, hvor du kan få vist de programmer, der hører til det valgte sted.

Vis virtuelle mapper

Åbner funktionssiden Virtuelle mapper, hvor du kan få vist de virtuelle mapper, der hører til det valgte steds rodprogram.

Se også


Indholdsfortegnelse