Du kan enten bruge dialogboksen Tilføj regel for Tillad restriktion eller Tilføj regel for Afvis restriktion til at definere regler, der tillader eller afviser adgang til indhold for en bestemt Ip-adresse, en række IP-adresser eller et DNS-domænenavn.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Specifik IPv4-adresse

Tilføj regel for Tillad restriktion – Skriv en IPv4-adresse i boksen Specifik IPv4-adresse i dialogboksen Tilføj regel for Tillad restriktion, hvis du vil tillade adgang til indhold for en bestemt IPv4-adresse.

Tilføj regel for Afvis restriktion – Skriv en IPv4-adresse i boksen Specifik IPv4-adresse i dialogboksen Tilføj regel for Afvis restriktion, hvis du vil afvise adgang til indhold for en bestemt IPv4-adresse.

IPv4-adresseområde

Tilføj regel for Tillad restriktion – Skriv den laveste værdi for det område af IPv4-adresser, du har valgt at bruge, i boksen IPv4-adresseområde i dialogboksen Tilføj regel for Tillad restriktion. Du skal gøre dette, hvis du vil tillade adgang til indhold for et interval af IPv4-adresser. Derefter skal du angive undernetmasken.

Tilføj regel for Afvis restriktion – Skriv den laveste værdi for det område af IPv4-adresser, du har valgt at bruge, i boksen IPv4-adresseområde i dialogboksen Tilføj regel for Afvis restriktion. Du skal gøre dette, hvis du vil afvise adgang til indhold for et område af IPv4-adresser. Derefter skal du angive undernetmasken.

Maske

Tilføj regel for Tillad restriktion - Skriv en undernetmaske i boksen Maske i dialogboksen Tilføj regel for Tillad restriktion. Du skal gøre dette, hvis du vil tillade adgang til indhold for et interval af IPv4-adresser. Når IIS evaluerer denne undernetmaske med IPv4-adressen, der blev indtastet i boksen IPv4-adresseområde, defineres de øvre og nedre grænser i et IPv4-adresseområde.

Tilføj regel for Afvis restriktion – Skriv undernetmasken, som skal knyttes til området af IPv4-adresser i boksen Maske i dialogboksen Tilføj regel for Afvis restriktion. Du skal gøre dette, hvis du vil afvise adgang til indhold for et interval af IPv4-adresser. Når IIS evaluerer denne undernetmaske med IPv4-adressen, der blev indtastet i boksen IPv4-adresseområde, defineres de øvre og nedre grænser i et IPv4-adresseområde.

Domænenavn

Tilføj regel for Tilføj begrænsning – Skriv et fuldt kvalificeret DNS-domænenavn i boksen Domænenavn i dialogboksen Tilføj regel for Tilføj begrænsning, hvis du vil tillade adgang til indhold for et DNS-domæne.

Tilføj regel for Afvis begrænsning – Skriv et fuldt kvalificeret DNS-domænenavn i boksen Domænenavn i dialogboksen Tilføj regel for Afvis begrænsning, hvis du vil afvise adgang til indhold for et DNS-domæne.

Hvis du vil kunne se indstillingen Domænenavn, skal du først aktivere begrænsninger for domænenavn vha. Rediger funktionsindstillinger.

Se også


Indholdsfortegnelse