Brug siden Godkendelse og godkendelsesoplysninger i guiden til FTP-stedsudgivelse til at angive godkendelse og godkendelsesindstillinger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Anonym

Angiver, om anonym godkendelse er aktiveret.

Grundlæggende

Angiver, om grundlæggende godkendelse er aktiveret.

Tillad adgang til

Angiver, hvem der er godkendt til at logge på FTP-stedet. Tilgængelige indstillinger:

  • Alle brugere

  • Anonyme brugere

  • Angivne roller eller brugergrupper

  • Angivne brugere

Hvis du bruger Angivne roller eller brugergrupper eller Angivne brugere, skal du bruge den ekstra boks til at angive adgang for specifikke brugere, roller eller grupper.

Læseadgang

Angiver, om reglen tillader læseadgang.

Skriveadgang

Angiver, om reglen tillader skriveadgang.


Indholdsfortegnelse