Brug funktionssiden .NET-globalisering til at konfigurere globaliseringsindstillinger for .NET Framework. Globalisering er processen med at internationalisere programkode og derefter lokalisere programmet til andre sprog og kulturer. Internationaliseringsprocessen gør det muligt at oversætte, gemme, hente og præsentere programindhold for alle landestandarder med det samme programkodegrundlag, når det er muligt. Landestandard er kombinationen af sprog og kulturelt miljø. Dette omfatter datoformater, klokkeslæt, valutaer, telefonnumre osv. Lokalisering betyder at tilpasse programmet til andre landestandarder ved at oversætte og formatere indhold i henhold til kulturen, fortrinsvis uden at røre selve koden.

Du kan konfigurere følgende globaliseringsindstillinger for .NET Framework i IIS 7:

  • Kulturindstillinger som f.eks. brugergrænsefladen

  • Kodningsindstillinger som f.eks. kodning af svarheadere

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Kultur [culture]

Angiver standardkulturen til behandling af indgående webanmodninger.

Aktiver klientbaseret kultur [enableClientBasedCulture]

Henter eller indstiller en værdi, som angiver, om egenskaberne Culture og UICulture skal baseres på værdien for headerfeltet AcceptLanguage, der sendes af klientwebbrowseren.

Kultur for brugergrænseflade [uiCulture]

Angiver standardkulturen til at behandle ressourcesøgninger, der er afhængige af landestandarden.

Fil [fileEncoding]

Angiver filkodningen til .aspx-, .asmx- og .asax-filparsing. Unicode- og UTF-8-filer, der gemmes med præfikset til markering af byterækkefølge genkendes automatisk, uanset værdien for denne attribut.

Anmodninger [requestEncoding]

Angiver den antagede kodning af hver indgående anmodning, herunder sendte data og forespørgselsstrengen.

Hvis anmodningen indeholder en anmodningsheader med en Accept-Charset-attribut, tilsidesættes denne attribut i konfigurationen.

Standardkodningen er UTF-8, som er angivet i globaliseringsafsnittet i filen Machine.config, der blev oprettet, da .NET Framework blev installeret. Hvis anmodningskodning ikke er angivet i en Machine.config- eller Web.config-fil, sættes kodning som standard til landestandardindstillingen Internationale og sproglige indstillinger for computeren.

Hvis der kun bruges én server, skal denne attribut og attributten responseEncoding være den samme. I mere sjældne tilfælde (flere servere, hvor standardserverkodningerne er forskellige for hver server) kan du variere anmodnings- og svarkodningen ved at bruge lokale Web.config-filer.

Svarheadere [responseHeaderEncoding]

Angiver svarheadernes indholdskodning.

Svar [responseEncoding]

Angiver svarenes indholdskodning.

Standardkodningen er UTF-8, som er angivet i globaliseringsafsnittet i filen Machine.config, der blev oprettet, da .NET Framework blev installeret. Hvis svarkodning ikke er angivet i en Machine.config- eller Web.config-fil, sættes kodningen som standard til landestandardindstillingen Internationale og sproglige indstillinger for computeren.

Hvis der kun bruges én server, skal denne attribut og attributten responseEncoding være den samme. I mere sjældne tilfælde (flere servere, hvor standardserverkodningerne er forskellige for hver server) kan du variere anmodnings- og svarkodningen ved at bruge lokale Web.config-filer.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse