Brug siden HTTP-verber til at oprette en liste over verber, som modulet til anmodningsfiltrering vil tillade eller afvise adgang for. Nogle eksempler på HTTP-verber er GET, POST og HEAD.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Verbum

Viser det verbum, som modulet til anmodningsfiltrering enten tillader eller afviser adgang for.

Tilladt

Viser status for verbet, der enten vil være True, hvis verbet er tilladt, eller False, hvis verbet er afvist.

Bemærk!

Kun verber, der vises på listen, og for hvilke Tilladt er angivet til False, bliver blokeret. Alle andre verber tillades.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tillad verbum

Åbner dialogboksen Tillad verbum, hvor du kan tilføje et verbum på listen over tilladte verber.

Afvis verbum

Åbner dialogboksen Afvis verbum, hvor du kan tilføje et verbum på listen over afviste verber.

Der er almindelige elementer under Siden Anmodningsfiltrering.

Se også


Indholdsfortegnelse