Brug dialogboksen Tilføj cacheregel eller Rediger cacheregel til at konfigurere, hvordan IIS cachelagrer indhold for et specifikt filtypenavn. Du kan konfigurere indstillinger for både brugertilstands- og kernetilstandslachelagring.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Filtypenavn

Angiver det filtypenavn (f.eks. .aspx), cachereglen er gældende for. Hvis cachereglen skal gælde for alle filtypenavne, skal du skrive en stjerne (*) i boksen.

Brugertilstandcachelagring

Konfigurerer reglen til at lagre indhold i outputcachen, som er i brugertilstand. Vælg en indstilling under Overvågning af filcachelagring for at konfigurere, hvordan eller hvornår outputcachelageret opdateres for filer, der cachelagres på grundlag af denne regel.

Brug af fileændringsmeddelelser (under indstillingen Cachelagring i brugertilstand)

Konfigurerer filerne (der er cachelagret på grundlag af denne regel) til fjernelse fra outputcachelageret, når IIS modtager en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse.

Ved tidsintervaller (tt:mm:ss) (under indstillingen Cachelagring i brugertilstand)

Konfigurerer filerne (der er cachelagret på grundlag af denne regel) til fjernelse fra outputcachelageret efter en specifik varighed, medmindre en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse rydder cachelageret, før tidsintervallet er udløbet.

Værdien i den tilsvarende boks angiver længden på tidsintervallet, hvorunder indholdet lagres i outputcachelageret. Tidsintervallet formateres som tt:mm:ss (hvor tt er timer, mm er minutter, og ss er sekunder). Standardvarigheden er 30 sekunder. Hvis værdien indstilles for lavt, kan det påvirke serverydelsen, idet emner tvinges til at blive opdateret oftere, end det er nødvendigt.

Bemærk!

Hvis du vælger både cachelagring i brugertilstand og cachelagring i kernetilstand og konfigurerer begge tilstande til at bruge indstillingen Ved tidsintervaller (tt:mm:ss), skal du angive den samme varighedsværdi for begge tilstande. Hvis værdierne ikke er ens, benyttes værdien, der er angivet for cachelagring i kernetilstand.

Udeluk al cache-lagring:

Konfigurerer filerne (der svarer til filtypebetegnelsen) til udeladelse af cachelagring i outputcachelageret.

Denne indstilling svarer til indstillingen DisableCache i konfigurationen og adskiller sig fra indstillingen DontCache, der forekommer i konfigurationen, når du ikke vælger indstillingen Cachelagring i brugertilstand i IIS Manager. Indstillingen DontCache betyder, at outputcachemodulet ikke indstiller cachepolitikken for brugertilstand, men hvis et andet modul indstiller cachepolitikken, vil outputcachemodulet cachelagre svaret. Indstillingen DisableCache betyder, at outputcachelageret ikke cachelagrer svaret, selv om et andet modul forsøger at aktivere cachelagring i brugertilstand ved at indstille cashepolitikken for brugertilstand.

Avanceret

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger for output-cache, hvor du kan konfigurere cachereglen til at cachelagre forskellige versioner af et svar baseret på forespørgselsstrenge og headere. Disse indstillinger er kun tilgængelige for cachelagring i brugertilstand.

Cachelagring i kernetilstand

Konfigurerer reglen til at lagre indhold i kernecachelageret, som er i kernetilstand. Vælg en indstilling under Overvågning af filcachelagring for at konfigurere, hvordan eller hvornår kernecachelageret opdateres for filer, der cachelagres på grundlag af denne regel.

Brug af fileændringsmeddelelser (under indstillingen Cachelagring i kernetilstand)

Konfigurerer filerne (der er cachelagret på grundlag af denne regel) til fjernelse fra kernecachelageret, når IIS modtager en fil- eller konfigurationsændringsmeddelelse.

Ved tidsintervalmeddelelser (tt:mm:ss) (under indstillingen Cachelagring i kernetilstand)

Konfigurerer filerne (der er cachelagret på grundlag af denne regel) til fjernelse fra kernecachelageret, når et specificeret tidsinterval udløber.

Værdien i den tilsvarende boks angiver længden på tidsintervallet, hvorunder indholdet lagres i kernecachelageret. Tidsintervallet formateres som tt:mm:ss (hvor tt er timer, mm er minutter, og ss er sekunder). Standardvarigheden er 30 sekunder. Hvis værdien indstilles for lavt, kan det påvirke serverydelsen, idet emner tvinges til at blive opdateres oftere, end det er nødvendigt.

Bemærk!

Hvis du vælger både cachelagring i brugertilstand og cachelagring i kernetilstand og konfigurerer begge tilstande til at bruge indstillingen Ved tidsintervaller (tt:mm:ss), skal du angive den samme varighedsværdi for begge tilstande. Hvis værdierne ikke er ens, benyttes værdien, der er angivet for cachelagring i kernetilstand.

Udeluk alle cachelagringsmeddelelser (under indstillingen Cachelagring i kernetilstand)

Konfigurerer filerne (der svarer til filtypebetegnelsen) til udeladelse af cachelagring i kernecachelageret.

Denne indstilling svarer til indstillingen DisableCache i konfigurationen og adskiller sig fra indstillingen DontCache, der forekommer i konfigurationen, når du ikke vælger indstillingen Kernetilstandscaching i IIS Manager. Indstillingen DontCache betyder, at outputcachemodulet ikke indstiller cachepolitikken for kernetilstand, men hvis et andet modul indstiller cachepolitikken, vil outputcachemodulet cachelagre svaret. Indstillingen DisableCache betyder, at kernecachelageret ikke cachelagrer svaret, selv om et andet modul forsøger at aktivere cachelagring i kernetilstand ved at indstille cashepolitikken for kernetilstand.

Se også


Indholdsfortegnelse