Brug dialogboksen Identitet for programgruppe til at konfigurere kontoen, som en programgruppes arbejdsproces skal køre under. Du kan vælge en af de foruddefinerede sikkerhedskonti eller konfigurere en brugerdefineret konto.

Bemærk!

Hvis du bruger en brugerdefineret identitet, skal du sikre dig, at brugerkontoen, som du angiver, er medlem af gruppen IIS_IUSRS på webserveren, så kontoen har tilstrækkelig adgang til ressourcer. Desuden kan du, hvis du bruger Windows- og Kerberos-godkendelse i dit miljø, være nødt til at registrere et SPN (Service Principle Name) hos domænecontrolleren.

Sådan konfigureres en programgruppeidentitet
 1. Vælg en programgruppe på listen på funktionssiden Programgrupper.

 2. I ruden Handlinger skal du klikke på Avancerede indstillinger.

 3. Under Procesmodel skal du finde feltet Identitet og klikke på (knappen Egenskaber) for at åbne dialogboksen Identitet for programgruppe.

 4. Vælg en identitetsindstilling:

  • Vælg Indbygget konto for at bruge en foruddefineret sikkerhedskonto, og vælg derefter en af kontiene på listen.

  • Vælg Brugerdefineret konto for at konfigurere en brugerdefineret konto, og klik derefter på Indstil for at åbne dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger, hvor du kan angive brugernavnet og adgangskoden for kontoen.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Indbygget konto

Vælg denne indstilling for at bruge en af de foruddefinerede sikkerhedskonti. Vælg derefter en af følgende konti:

 • ApplicationPoolIdentity – Som standard vælges kontoen Identitet for programgruppe. Kontoen Identitet for programgruppe oprettes dynamisk, når der startes en programgruppe, og derfor giver denne konto mest sikkerhed for dine programmer.

 • Lokal tjeneste – Kontoen Lokal tjeneste er medlem af gruppen brugere og har samme brugerrettigheder som netværkstjenestekontoen, men kontoen Lokal tjeneste er begrænset til den lokale computer. Brug denne konto, når arbejdsprocessen i din programgruppe ikke kræver adgang uden for webserveren, som den kører på.

 • Lokalt system – Kontoen Lokalt system har alle brugerrettigheder, og den er medlem af gruppen Administratorer på webserveren. Undgå så vidt muligt at bruge kontoen Lokalt system, idet den udgør en mere alvorlig sikkerhedsrisiko for din webserver.

 • NetworkService – Kontoen Netværksserviceprogram er et medlem af gruppen Brugere og har de brugerrettigheder, der kræves for at køre programmer. Den kan agere interaktivt gennem et Active Directory-baseret netværk ved at bruge computerkontoens legitimationsoplysninger.

Brugerdefineret konto

Vælg denne indstilling for at konfigurere en brugerdefineret konto. Klik på den tilsvarende Indstil-knap for at konfigurere brugernavnet og adgangskoden for kontoen.

Indstil

Åbner dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger, hvor du kan angive legitimationsoplysninger for den brugerdefinerede konto.

Brugernavn

Skriv aliaset for den brugerkonto, som arbejdsprocessen skal køre under.

Adgangskode

Skriv adgangskoden til den brugerkonto, du angav i boksen Brugernavn.

Bekræft adgangskode

Gentag adgangskoden til den brugerkonto, du angav i boksen Brugernavn.

Se også


Indholdsfortegnelse