Brug funktionssiden Servercertifikater til at få vist se navnene på certifikater, de fulde domænenavne (fully qualified domain name – FQDN) på værter, som certifikater er blevet udstedt til, og FQDN på de servere, der har udstedt certifikaterne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnene på certifikater, der er blevet udstedt til klienter, der kører på enten internet- eller intranetværter.

Bemærk!

Der kræves ikke certifikater for at have navne. Du skal muligvis kunne se andre kolonner for at få oplysninger om certifikater.

Udstedt til

Viser FQDN på enten internet- eller intranetværter, som certifikater er blevet udstedt til.

Udstedt af

Viser FQDN på servere, der har udstedt certifikater til klienter, der kører på enten internet- eller intranetværter.

Udløbsdato

Viser den dato, hvor certifikatet udløber.

Certifikat-hash

Viser binære data, der dannes ved brug af en hashing-algoritme. Selvom disse data identificerer et certifikat fra et andet certifikat, kan hash-data ikke bruges til at spore et certifikat, fordi hashing er en envejsproces.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Importer

Åbner dialogboksen Importer certifikat for at gendanne et mistet eller beskadiget certifikat, som du tidligere har sikkerhedskopieret, eller for at installere et certifikat, du har fået tilsendt af en anden bruger eller et andet nøglecenter.

Opret certifikatanmodning

Åbner guidesiden Egenskaber for entydigt navn for at angive oplysninger om din organisation til et eksternt nøglecenter.

Afslut certifikatanmodning

Åbner dialogboksen Afslut certifikatanmodning for at installere de certifikater, som du modtager fra nøglecenteret.

Opret domænecertifikat

Åbner guidesiden Egenskaber for entydigt navn for at angive oplysninger om din organisation til et internt nøglecenter.

Opret selvsigneret certifikat

Åbner dialogboksen Opret selvsigneret certifikat for at oprette certifikater til brug i servertestmiljøer og til fejlfinding i tredjepartscertifikater.

Vis

Åbner dialogboksen Certifikat, hvor du kan få vist oplysninger om et certifikat. Du skal vælge et certifikat for at få vist denne valgmulighed.

Eksporter

Åbner dialogboksen Eksporter certifikat for at eksportere certifikater fra en kildeserver, når du vil anvende det samme certifikat på en destinationsserver, eller når du vil sikkerhedskopiere et certifikat og den tilknyttede private nøgle. Du skal vælge et certifikat for at få vist denne valgmulighed.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden. Du skal vælge et certifikat for at få vist denne valgmulighed.

Se også


Indholdsfortegnelse