Brug funktionssiden Fejlsider til at styre en liste af brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Statuskode

Viser den HTTP-statuskode, som fejlsiden refererer til.

Sti

Viser stien til fejlsiden, hvis du vælger stitypen Fil, eller URL-adressen til den brugerdefinerede fejlside, hvis du bruger enten stitypen Udfør URL-adresse eller Omdiriger.

Type

Viser stitypen (fil, udfør URL-adresse eller omdiriger URL-adresse) til fejltypen.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj brugerdefineret fejlside, hvor du kan tilføje en brugerdefineret fejl til listen med HTTP-fejl.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger brugerdefineret fejlside, hvor du kan redigere den valgte brugerfejl.

Rediger statuskode

Aktiverer feltet Statuskode for det valgte punkt på listen, så du kan ændre den statuskode, som fejlsiden henviser til.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Rediger funktionsindstillinger

Åbner dialogboksen Rediger indstillinger for fejlsider, hvor du kan konfigurere indstillinger, som er gældende for hele Fejlsider-funktionen.

Se også


Indholdsfortegnelse