Brug dialogboksene Tilføj modultilknytning og Rediger modultilknytning til at tilføje nye eller redigere eksisterende modultilknytninger på webserveren. Du kan knytte en bestemt fil eller et bestemt filtypenavn til et oprindeligt modul på webserveren, så at når en bruger anmoder om filen eller en fil, der har det angivne filtypenavn, vil modulet behandle anmodningen. IIS 7 knytter f.eks. alle anmodninger om .asp-filer til IsapiModule, så dette modul kaldes, når en bruger anmoder om en fil, der har filtypenavnet .asp.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Anmodningssti

Indtast et filtypenavn eller filnavn med et typenavn, som du vil, at behandleren behandler anmodninger for. Hvis du f.eks. ønsker, at behandleren skal behandle alle anmodninger om filer med filtypenavnet .abc, skal du skrive *.abc, eller hvis du vil, at behandleren skal køre alle anmodninger om en bestemt fil, skal du skrive filnavnet og filens typenavn, som f.eks. Minfil.abc.

Modul

Vælg modulet, som du vil skal behandle anmodninger om ressourcer angivet i boksen Anmodningssti.

Eksekverbar fil (valgfri)

Her kan du efter eget valg skrive en sti til .dll- eller .exe-filen, hvis modulet, du valgte i boksen Modul, kræver en eksekverbar fil, som f.eks. FastCGI-modulet, for at kunne køre.

Bemærk!

Når du har klikket på OK for at tilføje eller gemme handlertilknytningen, skal den eksekverbare fil være føjet til listen ISAPI- og CGI-begrænsninger for at kunne køre.

Hvis du angiver en .exe-fil, kan du også skrive valgfri kommandolinjeparametre efter stien. Kommandolinjeparametre understøttes ikke for .dll-filer.

Bemærk!

Hvis du angiver en sti til en .exe-fil, og stien har mellemrum, skal du skrive stien i anførselstegn ("). Eksempel: "c:\files\handler files\handler.exe". Dette kræves ikke i forbindelse med .dll-filer.

Navn

Skriv et beskrivende fuldt navn til handlertilknytningen.

Anmodningsbegrænsninger

Åbner dialogboksen Anmodningsbegrænsninger, hvor du kan angive flere, valgfrie begrænsninger for tilknytningen.

Se også


Indholdsfortegnelse