Brug siden .NET-godkendelsesregler til at konfigurere regler for godkendelse af brugere til adgang til dine websteder og programmer. Du kan tilføje regler for tilladelse og afvisning, og du kan angive brugere, roller eller brugergrupper, der skal have adgang til dit webindhold.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Tilstand

Viser den type handling, som .NET-godkendelsesreglen aktiverer. Værdien kan være enten Tillad eller Afvis.

Brugere

Viser de brugere, der er tildelt eller nægtet adgang til webindhold som angivet af .NET-godkendelsesreglen.

Roller

Viser de roller, der er tildelt eller nægtet adgang til webindhold som angivet af .NET-godkendelsesreglen.

Verber

Viser de verber, som .NET-godkendelsesreglen gælder for.

Posttype

Viser formatet for .NET-godkendelsesreglen.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj Tillad-regel

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Tillad godkendelse, hvor du kan konfigurere en regel, der tildeler adgang til dit webindhold for visse roller, brugere eller brugergrupper.

Tilføj Afvis-regel

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Afvis godkendelse, hvor du kan konfigurere en regel, der afviser adgang til dit webindhold for visse roller, brugere eller brugergrupper.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger regel for Tillad godkendelse eller dialogboksen Rediger regel for Afvis godkendelse, hvor du kan redigere den valgte .NET-godkendelsesregel.

Fjern

Fjerner den valgte .NET-godkendelsesregel.

Se også


Indholdsfortegnelse