Brug siden Godkendelsesregler til at styre listen over regler for tilladelse og afvisning, som styrer adgang til indhold.

Sorter listen ved at klikke på funktionssidens kolonneoverskrifter.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Tilstand

Viser regeltypen. Værdier kan være enten Tillad eller Afvis. Værdier for Tilstand angiver, om reglen er udformet til at tillade eller afvise adgang til indhold.

Bemærk!

   Hvis en rolle, bruger eller gruppe specifikt er blevet afvist adgang af en regel, kan den ikke tillades adgang af en anden regel.

Brugere

Viser brugertypen, brugernavne eller brugergrupper, som reglen gælder for.

Roller

Viser Microsoft Windows-rollen eller -rollerne, som reglen gælder for, f.eks. Administrator-rollen.

Verber

Viser HTTP-verbum eller -verber, som reglen gælder for, f.eks. GET eller POST.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj Tillad-regel

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Tillad godkendelse, hvor du kan definere regler for adgang til indhold.

Tilføj Afvis-regel

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Afvis godkendelse, hvor du kan definere regler for adgang til indhold.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger Tillad godkendelse eller Rediger Afvis godkendelse, hvor du kan redigere godkendelsesregler. Denne handling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et emne på listen på funktionssiden.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse