Brug siden Webstedsoplysninger i guiden til FTP-stedsudgivelse til at angive stedindstillinger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Navn på FTP-sted

Angiver det fulde navn for FTP-stedet.

Fysisk sti

Angiver den fysiske sti for FTP-stedet.


Indholdsfortegnelse