Med Konfigurationseditor kan du få adgang til og administrere dine konfigurationsfiler ved at trække afsnit til IIS Manager. Hvilke afsnit der er tilgængelige, bestemmes af, hvor du befinder dig på serveren, på webstedet eller i programmet. I hvert afsnit kan du redigere elementer, attributter og samlinger. Dette modul er kun tilgængeligt for administratorer.

Brug siden Konfigurationseditor til at administrere afsnit i dine konfigurationsfiler. Du kan også bruge Konfigurationseditor til at søge i konfigurationsfilerne og oprette scripts.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Afsnit

Brug rullelisten Afsnit til at vælge det afsnit, du vil konfigurere. Hvis du vil indtaste stien til afsnittet, skal du benytte den fuldstændige sti til at få adgang til dataafsnittet, f.eks. system.data i stedet for data.

Kerneindholdsafsnit

I den midterste rude vises oplysningerne for det afsnit, som du vil konfigurere. Afsnitsstien vises oven over egenskaberne og deres værdier. Du kan redigere disse egenskabsværdier ved at klikke på værdien.

Type- og valideringsoplysninger

Den tekstboks, der vises nederst på siden Konfigurationseditor, indeholder datatype- og valideringsoplysninger, f.eks. værdiområde, for den egenskab, der er valgt i øjeblikket.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget til elementet, attributten eller samlingen.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget til elementet, attributten eller samlingen. Når du har klikket på Anvend, kan du ikke bruge Annuller til at fortryde ændringerne.

Opret script

Opretter et script med de handlinger, du har udført for nyligt. Åbner vinduet Scriptdialogboks, hvor du får vist scriptet for din handling i tre programmeringssprog: C#, JavaScript og AppCmd. Funktionen til scriptoprettelse aktiveres først, når du udfører en handling, for eksempel ændring af værdien for en egenskab. Du skal oprette et script, der omfatter handlingen, før du klikker på Anvend.

Bemærk, at scriptet ikke vil indeholde umiddelbare handlinger som f.eks. låsning af et afsnit, redigering af en samling eller gendannelse af overordnet.

Søgekonfiguration

Åbner dialogboksen Konfigurationssøgning, hvor du kan søge efter bestemte afsnit i dine konfigurationsfiler.

Der er flere oplysninger i emnet Dialogboksen Konfigurationssøgning.

Lås afsnit

Låser det valgte afsnit, så der ikke kan foretages yderligere ændringer.

Lås afsnit op

Låser det valgte afsnit op, så der kan foretages ændringer.

Bemærk, at du kun kan låse et afsnit op på det sted, hvor det oprindeligt blev låst. Hvis du f.eks. har låst et afsnit vha. ApplicationHost.config, kan du ikke låse det op vha. Web.config.

Lås attribut

Låser den valgte attribut.

Lås attribut op

Låser den valgte attribut op, så der kan foretages ændringer.

Bemærk, at du kun kan låse en attribut op på det sted, hvor den oprindeligt blev låst.

Lås element

Låser det valgte element.

Lås element op

Låser det valgte element op, så der kan foretages ændringer.

Bemærk, at du kun kan låse et element op på det sted, hvor det oprindeligt blev låst.

Fjern

Fjerner det valgte emne og dets indstillinger.

Rediger elementer

Åbner dialogboksen Samlingseditor, hvor du kan tilføje, redigere eller fjerne egenskaber i en samling.

Der er flere oplysninger i emnet Dialogboksen Samlingseditor.

Gendan til overordnet

Ændrer værdierne i det aktuelle afsnit, så det arver værdierne fra den overordnede konfiguration. Du kan kun benytte denne funktion på afsnitsniveau.

Se også


Indholdsfortegnelse