Brug dialogboksen Eksporter konfiguration til at eksportere IIS-konfigurationsfiler og krypteringsnøgler til en specifik lokalitet.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Fysisk sti

Beskriver den lokalitet, hvortil der skal eksporteres konfigurationsfiler og krypteringsnøgler. Dette kan være en netværkssti eller en mappe på den lokale computer.

Tilslut som

Muliggør adgang til dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger.

Du etablerer som standard adgang til den Fysiske sti med den brugerkonto, du netop er logget på med. Hvis du vil tilslutte med en anden brugerkonto, skal du benytte dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger.

Adgangskode til krypteringsnøgler

Angiver den adgangskode, der skal bruges til kryptering af krypteringsnøglerne.

Bekræft adgangskode

Angiver, at brugeren skal gentage adgangskoden.

Se også


Indholdsfortegnelse