Brug funktionssiden Handlertilknytninger til at styre en liste over handlere, der behandler anmodninger om specifikke filtyper.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på handlertilknytningen.

Sti

Viser filnavnet eller filtypenavnet, som handleren vil behandle et svar for. Værdien kan være enten et specifikt filnavn, som f.eks. WebResource.axd, eller et jokertegn (*) med et specifikt filtypenavn, som f.eks. *.exe.

Tilstand

Viser om handleren er aktiveret eller deaktiveret baseret på den adgangspolitik, der blev indstillet i dialogboksen Rediger funktionstilladelser, og den krævede adgangsindstilling, der er angivet af handlertilknytningen. Hvis en handler kræver en adgangstype, der ikke er aktiveret i adgangspolitikken på det niveau, deaktiveres handleren.

Stitype

Viser en af følgende værdier for den stitype, som handleren er knyttet til:

  • Uspecificeret, hvis tilknytningen ikke gælder for en specifik stitype.

  • Fil, hvis tilknytningen gælder for en fil.

  • Mappe, hvis tilknytningen gælder for en mappe.

  • Fil eller mappe, hvis tilknytningen er for enten en fil eller en mappe.

Handler

Viser det modul, som f.eks. IsapiModule, eller den administrerede type, som f.eks. System.Web.Handlers.TraceHandler, som svarer på anmodningen som angivet i tilknytningen.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj administreret handler

Åbner dialogboksen Tilføj administreret handler, hvor du kan tilføje en tilknytning til en administreret kodehandler.

Tilføj scripttilknytning

Åbner dialogboksen Tilføj scripttilknytning, hvor du kan tilføje en tilknytning til en scriptprocessor.

Tilføj scripttilknytning med jokertegn

Åbner dialogboksen Tilføj scripttilknytning med jokertegn, hvor du kan tilføje en handlertilknytning til håndtering af alle tiltypenavne.

Tilføj modultilknytning

Åbner dialogboksen Tilføj modultilknytning, hvor du kan tilføje en tilknytning til et modul.

Rediger

Åbner en dialogboks til redigering, hvor du kan redigere den valgte handlertilknytning.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn, så du kan ændre det fulde navn på deb valgte handlertilknytning.

Bemærk!

Denne handling er kun tilgængelig på serverniveauet.

Lås

Låser den valgte handlertilknytning, så den ikke kan tilsidesættes på lavere niveauer i konfigurationen.

Bemærk!

Denne handling er kun tilgængelig på serverniveauet.

Lås op

Oplåser den valgte handlertilknytning, så den kan tilsidesættes på lavere niveauer i konfigurationen.

Bemærk!

Denne handling er kun tilgængelig på serverniveauet.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Rediger funktionstilladelser

Åbner dialogboksen Rediger funktionstilladelser, hvor du kan konfigurere tilladelser, der er gældende for hele Handlertilknytninger-funktionen.

Tilbage til nedarvet

Stiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Derved slettes lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Vis sorteret liste

Viser listen i konfigurationsrækkefølge. Hvis du vælger det sorterede listeformat, kan du kun flytte emner op og ned på listen. Andre handlinger i ruden Handlinger fremkommer ikke, før du vælger det usorterede listeformat.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Vis usorteret liste

Viser listen i et usorteret format. Hvis du vælger det usorterede listeformat, kan du sortere og gruppere emner på listen og udføre handlinger i ruden Handlinger.

Se også


Indholdsfortegnelse