Brug siden Logføring af genbrugshændelser i guiden Rediger genbrugsindstillinger for programgruppe til at konfigurere IIS til at logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges.

Du kan konfigurere IIS til at logføre oplysninger om genbrugshændelser, som du konfigurerer, herunder med faste intervaller eller til genbrugshændelser, der finder sted på kørselstidspunktet, herunder f.eks. når ISAPI erklærer sig beskadiget.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Regelmæssige tidsintervaller

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges med et angivet tidsinterval. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Regelmæssige tidsintervaller (i minutter) er valgt, og der er angivet et tidsinterval på den foregående guideside.

Brug af virtuel hukommelse

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges efter brug af en angiven mængde af virtuel hukommelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Brug af virtuel hukommelse (i KB) er valgt, og der er angivet et antal kilobyte på den foregående guideside.

Antal anmodninger

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges, efter at et angivet antal anmodninger er nået. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Fast antal anmodninger er valgt, og der er angivet et antal anmodninger på den foregående guideside.

Skemalagt(e) tid(er)

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges på et angivet tidspunkt. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Bestemte tidspunkter er valgt, og der er angivet et tidspunkt på den foregående guideside.

Brug af privat hukommelse

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en arbejdsproces genbruges efter brug af en angiven mængde af fysisk hukommelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Brug af privat hukommelse (i KB) er valgt, og der er angivet et antal kilobyte på den foregående guideside.

On-demand

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når du genbruger en arbejdsproces ved at bruge IIS Manager eller Appcmd.exe til at korrigere et problem.

Konfigurationsændringer

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en ændring af konfigurationen for programgruppen til at genbruge.

Beskadiget ISAPI

Vælg denne indstilling, hvis du vil logføre en hændelse, når en ISAPI-udvidelse rapporterer til arbejdsprocessen, at den er beskadiget.

Se også


Indholdsfortegnelse