Brug funktionssiden Programindstillinger til at styre en liste over nøgle-/værdipar, der lagres i filen web.config i dit program. Du kan få adgang til programindstillinger fra et hvilket som helst sted i programmet.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på programindstillingsvariablen.

Værdi

Viser den værdi, der er tildelt programindstillingsvariablen.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj programindstilling, hvor du kan tilføje en programindstillingsvariabel og værdi.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger programindstilling, hvor du kan redigere den valgte programindstilling.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse