Brug funktionssiden Begræsninger i IPv4-adresser og domæner til at definere og administrere regler, der tillader eller afviser adgang til indhold for en bestemt IP-adresse, et udvalg af IP-adresser eller et eller flere domænenavne.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Tilstand

Viser regeltypen. Værdierne er enten Tillad eller Afvis. Værdier for Tilstand angiver, om reglen er udformet til at tillade eller afvise adgang til indhold.

Anmoder

Viser en specifik IP-adresse, et udvalg af IP-adresser eller et domænenavn, der er defineret i dialogboksene Tilføj regel for Tillad begrænsning og Tilføj regel for Afvis begrænsning. Du kan specifikt tillade eller nægte en anmoder adgang til internettet.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj Tillad-post

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Tillad begrænsning, hvor du kan definere regler, der tillader adgang til indhold for en bestemt IP-adresse, en række IP-adresser eller et DNS-domænenavn.

Tilføj Afvis-post

Åbner dialogboksen Tilføj regel for Afvis begrænsning, hvor du kan definere regler, der afviser adgang til indhold for en bestemt IP-adresse, en række IP-adresser eller et DNS-domænenavn.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Rediger funktionsindstillinger

Åbner dialogboksen Rediger indstillinger IP- og domænebegrænsninger, hvor du kan konfigurere indstillinger, som er gældende for hele IP- og domænenavnebegrænsningsfunktionen.

Tilbage til nedarvet

Stiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Denne handling sletter lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Vis sorteret liste

Viser listen i konfigurationsrækkefølge. Hvis du vælger det sorterede listeformat, kan du kun flytte emner op og ned på listen. Andre handlinger i ruden Handlinger fremkommer ikke, før du vælger det usorterede listeformat.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Vis usorteret liste

Viser listen i et usorteret format. Hvis du vælger det usorterede listeformat, kan du sortere og gruppere emner på listen og udføre handlinger i ruden Handlinger.

Se også


Indholdsfortegnelse