Brug funktionssiden Kontrolelementer til at styre en liste over brugerkontrolelementer og brugerdefinerede kontrolelementer.

Bemærk!

Brugerkontrolelementer er ikke tilgængelige på serverniveauet i IIS Manager.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Kode

Viser det kodepræfiks, der er knyttet til kontrolelementet, i forbindelse med brugerdefinerede kontrolelementer. Viser kodepræfikset og kodenavnet på brugerkontrolelementet i forbindelse med brugerkontrolelementer.

Kilde eller samling

Viser den brugerkontrolelementsti eller det samlingsnavn, som den brugerdefinerede kontrolelementtype er defineret i.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj brugerdefineret kontrolelement

Åbner dialogboksen Rediger brugerdefineret kontrolelement, hvor du kan tilføje et brugerdefineret kontrolelement.

Tilføj brugerdefineret kontrolelement

Åbner dialogboksen Tilføj brugerkontrolelement, hvor du kan tilføje et brugerkontrolelement. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Rediger

Når der er valgt et brugerdefineret kontrolelement, åbner denne handling dialogboksen Rediger brugerdefineret kontrolelement, hvor du kan redigere det brugerdefinerede kontrolelement.

Når der er valgt et brugerkontrolelement, åbner denne handling dialogboksen Rediger brugerkontrolelement, hvor du kan redigere brugerkontrolelementet. Du kan ikke redigere et brugerkontrolelement på serverniveauet.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse