Brug dialogboksen Tilføj websted til at tilføje et nyt websted til din webserver. Websteder har bindinger, som består af et portnummer, en IP-adresse og et eller flere valgfrie værtsnavne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn på sted

Skriv et fuldt navn til stedet. Det fulde navn vises i træet i IIS Manager og kan ændres senere, hvis du vil omdøbe stedet.

Bemærk!

Navnet på stedet skal være et entydigt navn, fordi du ikke kan have websteder med det samme navn på en IIS 7-webserver.

Programgruppe

Viser den valgte programgruppe for stedet. Når du skriver navnet på et websted, oprettes der en ny programgruppe med samme navn som stedet (maks 64 tegn). Programgruppen konfigureres som standard til at bruge .NET Framework version 2.0 og den integrerede pipelinetilstand. Du kan ændre indstillingerne for denne programgruppe senere eller vælge en anden programgruppe til dit sted.

Vælg

Åbner dialogboksen Vælg programgruppe, hvor du kan vælge den programgruppe, som stedet skal køre i.

Fysisk sti

Skriv den fysiske sti, hvor stedets indhold gemmes. Indholdet kan ligge på den lokale computer eller komme fra en fjernmappe eller et share. Hvis indholdet er gemt på den lokale computer, skal du skrive den fysiske sti, f.eks. C:\Indhold. Hvis indholdet er gemt på et fjernshare, skal du skrive UNC-stien (Universal Naming Convention), f.eks. \\Server\Share.

Du kan også klikke på Tilslut som for at angive legitimationsoplysninger til oprettelse af forbindelse til den fysiske sti. Hvis du ikke oplyser legitimationsoplysninger, benytter webserveren pass-through-godkendelse. Det betyder, at indholdet bliver tilgængeligt vha. programbrugeridentiteten, og at konfigurationsfiler bliver tilgængelige vha. programgruppens identitet.

Åbner dialogboksen Naviger til mappe, hvor du kan vælge den fysiske placering til dit steds indhold.

Tilslut som

Åbner dialogboksen Tilslut som, hvor du kan vælge, hvordan der skal oprettes forbindelse til stien, du angav i boksen Fysisk sti. Som standard er Programbruger (pass-through-godkendelse) valgt.

Testindstillinger

Åbner dialogboksen Testindstillinger, hvor du kan få vist en liste over testresultater, så du kan vurdere, om stiindstillingerne er gyldige.

Type

Vælg HTTP, hvis webstedet skal have en HTTP-binding, eller vælg HTTPS, hvis webstedet skal have en SSL-binding.

IP-adresse

Vælg en IP-adresse på listen IP-adresse, eller skriv en IP-adresse, som brugerne kan anvende til at få adgang til dette sted.

Bemærk!

Procenttegnet (%) er ikke et gyldigt tegn i IP-adresser. Hvis du skriver en IPv6-adresse med dette tegn, vil WAS-tjenesten (Windows Process Activation Service) ikke kunne starte stedet, fordi bindingen vil være ugyldig. Den link-lokale IPv6-adresse ender f.eks. med "%8". Hvis du kopierer denne adresse fra en ipconfig-forespørgsel i et kommandovindue og sætter den ind i boksen IP-adresse i IIS Manager, skal du sørge for at fjerne "%8"-delen af IP-adressen.

Hvis du vælger Alle ikke-tildelte, svarer dette sted på anmodninger om alle IP-adresser på porten og det valgfri værtsnavn, som du angiver for dette sted, medmindre et andet sted på serveren har en binding på den samme port, men med en bestemt IP-adresse.

Bindingen Standardwebsted angiver f.eks. Alle ikke-tildelte for IP-adresse, 80 for Port og intet værtsnavn. Hvis serveren har et andet sted med navnet Contoso med en binding, der angiver 172.30.189.179 for IP-adresse på port 80 og intet værtsnavn, modtager Contoso alle HTTP-anmodninger til port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, og Standardwebsted vil fortsat modtage HTTP-anmodninger til port 80 på alle IP-adresser undtagen 172.30.189.179.

Port

Skriv den port, som HTTP.sys skal lytte på efter anmodninger til dette websted. Hvis du vælger HTTP fra rullelisten Type, er standardporten 80. Hvis du vælger HTTPS på rullelisten, er standardporten 443. Hvis du angiver en anden port end standardportene, skal klienter angive portnummeret i anmodninger til serveren for at kunne oprette forbindelse til webstedet.

Værtsnavn

Skriv et værtsnavn, hvis du vil tildele en computer, der bruger en enkelt IP-adresse, et eller flere værtsnavne, også kaldet domænenavne. Hvis du angiver et værtsnavn, skal klienter bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen til at få adgang til webstedet.

Hvis webstedet er tilgængeligt på internettet, skal du skrive domænenavnet på webstedet, som brugerne vil skrive det i en browser, f.eks. www.contoso.com. Hvis webstedet har mere end ét domænenavn, f.eks. www.contoso.com og contoso.com, skal du oprette en separat binding til hvert værtsnavn.

Hvis webstedet er tilgængeligt på et intranet, behøver du ikke angive et værtsnavn, hvis brugere skal skrive servernavnet i en webbrowser, f.eks. http://server_navn. Men hvis DNS-serveren i dit miljø er konfigureret til at gemme andre navne til denne webserver, kan du oprette en separat binding til hvert værtsnavn, så brugere kan benytte de andre navne gemt af DNS-serveren.

Bemærk!

Det værtsnavn, som du konfigurerer til dit websted, kan se lidt anderledes ud i logfilerne, fordi HTTP.sys registrerer værtsnavne med punycode-encoded format.

SSL-certifikat

Vælg det certifikat, webstedet skal bruge til SSL. Listen SSL-certifikat vises kun, når du vælger HTTPS på listen Type.

Bemærk!

Hvis du vil tilføje eller konfigurere servercertifikater, skal du bruge funktionen Servercertifikater i IIS Manager.

Vis

Åbner dialogboksen Certifikat, hvor du kan få vist oplysninger om certifikatet, der er valgt på listen SSL-certifikat. Knappen Vis er kun tilgængelig, når du vælger HTTPS på listen Type og markerer et certifikat på listen SSL-certifikat.

Start websted omgående

Vælg denne indstilling for at starte webstedet straks efter, at det er oprettet. Når webstedet er startet, lytter det efter anmodninger. Du kan vente med at starte webstedet, hvis du vil gøre andre konfigurationsændringer, som f.eks. ændringer af godkendelse eller autorisation, efter at stedet er oprettet.

Bemærk!

Hvis du angiver en ugyldig binding, vil webstedet blive oprettet, men det vil ikke kunne startes, før bindingen er rettet.

Se også


Indholdsfortegnelse