Du kan godkende adgang til indhold på dit websted på to måder. Hvis dit websted bruger en godkendelsesmetode, der identificerer brugerne, kan du konfigurere godkendelsesregler, der tillader adgang for nogle brugere og nægter adgang for andre brugere. Hvis du vil godkende adgangen på grundlag af domænenavne eller et IP-adresseområde, kan du bruge IP- og domænebegrænsningsregler til at tillade adgang for nogle domæner og nægte adgang for andre. Du kan blande og matche disse regler for at konfigurere et godkendelsesskema, der giver det bedst mulige sikkerhedsniveau for dit indhold.

Bemærkninger

Godkendelsesregler og IPv4- og domænebegrænsningsfunktioner installeres ikke som standard. Hvis du vil bruge nogen af disse funktioner, skal du først installere dem.

 TrinReference
Afkrydsningsfelt

Læs en kort instruktion i, hvordan du implementerer en godkendelsesstrategi.

Oversigt over IIS-godkendelsesfunktioner

Afkrydsningsfelt

Installer IPv4 og Domænebegrænsning og Godkendelsesregler ved hjælp af guiden Tilføj rolletjenester fra Serverstyring.

Installation af IIS (siden kan være på engelsk)

Afkrydsningsfelt

Brug IIS 7 til at konfigurere godkendelsesregler.

Konfiguration af godkendelsesregler

Afkrydsningsfelt

Brug IIS 7 til at konfigurere IPv4 og domænebegrænsninger.

Konfigurer IPv4-adresse og domænebegrænsninger

Se også


Indholdsfortegnelse