Du kan bruge fanen Avanceret til at få vist og indstille yderligere initialiseringsegenskaber for dine data.

Fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse er provider-specifik og viser kun de initialiseringsegenskaber, der er påkrævet af den valgte OLE DB-provider. Du kan få flere oplysninger om avancerede initialiseringsegenskaber i den dokumentation, der følger med hver specifik OLE DB-provider.

Følgende tabel beskriver de fleste initialiseringsindstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Repræsentationsniveau

Det repræsentationsniveau, som det er tilladt for serveren at benytte ved repræsentation af klienten. Denne egenskab gælder kun for netværksforbindelser, der ikke er RPC-forbindelser (Remote Procedure Call). Disse repræsentationsniveauer minder om dem, der leveres af RPC-forbindelser. Denne egenskabs værdier svarer direkte til de repræsentationsniveauer, der kan angives for godkendte RPC-forbindelser, men kan også anvendes på andre forbindelser end godkendte RPC-forbindelser. Vælg mellem følgende niveauer:

 • Anonym – klienten er anonym på serveren. Serverprocessen kan ikke hente id-oplysninger om klienten og kan ikke repræsentere klienten.
 • Uddeleger – processen kan repræsentere klientens sikkerhedskontekst, mens den agerer på vegne af klienten. Serverprocessen kan også foretage udgående opkald til andre servere, mens den agerer på vegne af klienten.
 • Identificer – serveren kan hente oplysninger om klientens identitet. Serveren kan repræsentere klienten til ACL-kontrol (Access Control List), men kan ikke få adgang til systemobjekter som klienten.
 • Repræsenter – serverprocessen kan repræsentere klientens sikkerhedskontekst, mens den agerer på vegne af klienten. Oplysningerne hentes, når forbindelsen er oprettet, ikke ved hvert opkald.

Beskyttelsesniveau

Det databeskyttelsesniveau, der anvendes ved kommunikation mellem klient og server. Denne egenskab gælder kun for netværksforbindelser, der ikke er RPC-forbindelser. Disse beskyttelsesniveauer minder om dem, der leveres af RPC-forbindelser. Denne egenskabs værdier svarer direkte til de beskyttelsesniveauer, der kan angives for godkendte RPC-forbindelser, men kan også anvendes på andre forbindelser end godkendte RPC-forbindelser. Vælg mellem følgende niveauer:

 • Opkald – godkender datakilden før starten på hver forespørgsel fra klienten til serveren.
 • Opret forbindelse – godkender kun, når klienten opretter forbindelse til serveren.
 • Ingen – udfører ingen godkendelse af data, der sendes til serveren.
 • Pkt – godkender, at alle modtagne data er fra klienten.
 • Pkt-integritet – godkender, at alle modtagne data er fra klienten, og at de ikke er blevet ændret under transporten.
 • Beskyttelse af Pkt – godkender, at alle modtagne data er fra klienten, og at de ikke er blevet ændret under transporten. Samtidig beskyttes dataene ved hjælp af kryptering.

Timeout for tilslutning

Angiver den tidsperiode (i sekunder), hvori OLE DB-provideren skal vente på, at initialiseringen fuldføres. Hvis initialiseringen får timeout, vises en fejl, og forbindelsen oprettes ikke.

Adgangstilladelser

Vælg en eller flere af følgende tilladelser:

 • Læs – skrivebeskyttet.
 • Læs/skriv – læse- og skrivetilladelse.
 • Nægt deling for ingen – hverken læse- eller skrivetilladelse kan nægtes over for andre.
 • Nægt deling for læsning – forhindrer andre i at åbne i læsetilstand.
 • Nægt deling for skrivning – forhindrer andre i at åbne i skrivetilstand.
 • Eksklusiv deling – forhindrer andre i at åbne i læse-/skrivetilstand.
 • Skriv – kun skrivetilladelse.

Bemærkninger

Bemærk!
Du kan få flere oplysninger om initialisering af dataforbindelser under API-oversigten for dataforbindelser på MSDN.